Ekspertpanel vil ensrette affaldssorteringen i kommunerne
Et mere ensrettet affaldssystem i alle kommuner skal øge mængden og kvaliteten af genanvendelsen.

I dag kan hver af landets 98 kommuner selv afgøre, hvordan borgernes affald skal indsamles og sorteres.

Men det vil regeringens ekspertpanel for cirkulær økonomi lave om på. Panelet, der onsdag har fremlagt sine 27 anbefalinger, vil indføre landsdækkende sorteringskriterier for husholdningsaffald.

Kommunerne skal fremover kun kunne vælge mellem et begrænset antal indsamlingsordninger. De forskellige ordninger skal tage højde for forskellige forhold på landet og i byen.

Dermed kan man øge både mængden og kvaliteten af genanvendelsen, lyder argumentet. Og det falder i god jord hos både erhvervet og Danmarks Naturfredningsforening.

Hos Dansk Industri påpeger administrerende direktør Karsten Dybvad, at den nuværende affaldssortering gør det svært at opnå store, ensartede affaldsmængder, der skal til for at gøre genanvendelse rentabelt.

- Med de rigtige rammer kan regeringen og resten af Folketinget skabe mange muligheder for innovative virksomheder og kreative iværksættere, siger Karsten Dybvad i en pressemeddelelse.

Også Dansk Erhvervs miljøpolitiske chef, Jakob Zeuthen, roser forslaget om helt grundlæggende at ændre affaldsmarkedet:

- Her er anbefalingerne rigtig gode med fokus på at skabe en ensartet affaldsindsamling i hele landet og dermed give virksomheder bedre vilkår for at skabe et markedsdrevet affaldssystem og teknologiudvikle.

- Uden det opnås der ikke effektiv genanvendelse baseret på markedsvilkår, siger han i en pressemeddelelse.

I dag sidder hver kommune og opfinder den dybe tallerken hvad angår affaldssortering, påpeger Sine Beuse Fauerby, der er miljøpolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er utrolig ineffektivt, og derfor er der brug for nogle klare rammer fra statens side. Vi bakker 100 procent op om anbefalingen om at indføre landsdækkende sorteringskriterier for husholdningernes affald, siger hun.

Regeringen ventes til efteråret at fremlægge et udspil, der tager afsæt i ekspertpanelets anbefalinger.

/ritzau/