Dokumentation: Dette sigtes Arnfeldt for
Han sigtes for to forhold - både for at have lækket statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) fortrolige skattepapirer til BT og for forsøg på at lægge de fortrolige papirer til Ekstra Bladet. Foto: Jens Dresling / POLFOTO
Københavns Politi sigter Peter Arnfeldt for overtrædelse og forsøg på overtrædelse af straffelovens § 152.

Københavns Politi har torsdag sigtet tidligere skatteminister Troels Lund Poulsens (V) spindoktor Peter Arnfeldt for overtrædelse og forsøg på overtrædelse af straffelovens §152.

Han sigtes for to forhold - både for at have lækket statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) fortrolige skattepapirer til BT og for forsøg på at lægge de fortrolige papirer til Ekstra Bladet.

Sådan skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse:

Forhold 1:

Overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. 1, jf. til dels § 21, stk. 1, ved på et ukendt tidspunkt i perioden fra torsdag den 16. september 2010 til oktober 2010 i København under særligt skærpende omstændigheder, med særlig risiko for at påføre andre betydelig skade, uberettiget til Ekstra Bladet at have videregivet eller forsøgt at videregive fortrolige oplysninger vedrørende Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skatteforhold, som han havde fået kendskab til i forbindelse med sit arbejde som særlig rådgiver for den daværende skatteminister.

Forhold 2:

Overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. l, ved på et ukendt tidspunkt i perioden fra torsdag den 16. september 2010 til onsdag den 7. september 2011 i København under særligt skærpende omstændigheder, med særlig risiko for at påføre andre betydelig skade, uberettiget til dagbladet BT at have videregivet fortrolige oplysninger vedrørende Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skatteforhold, som han havde fået kendskab til i forbindelse med sit arbejde som særlig rådgiver for den daværende skatteminister.

Straffelovens § 152 har følgende ordlyd:

* § 152. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

* Stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år.

Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

* Stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

* Forældelse af strafansvar efter § 152, stk. 1, indtræder efter to år, mens forældelse af strafansvar efter § 152, stk. 2, indtræder efter fem år, jf. straffelovens § 93, stk. 1.