Djøf Djøf: Flytninger handler også om medarbejderne
Regeringen skal tages på ordet, når de siger, de vil tage hensyn til de nuværende statslige medarbejdere, hvis arbejdspladser skal flytte i næste runde, siger Djøf.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Regeringen har netop fremlagt sine planer for næste runde flytninger af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet. 49 statslige styrelser og kontorer og ca. 4.000 medarbejdere står for tur i 2018/19, når man medregner forsvaret samt allerede udmeldte flytninger i SKAT og nye uddannelsespladser.

Djøfs formand, Lisa Herold Ferbing, håber, at regeringen i langt højere grad end ved første runde af flytninger optræder som en ordentlig arbejdsgiver for de medarbejdere, der ikke har mulighed for at flytte med jobbet.

- Vi har hørt nogle positive signaler. Det er vigtigt med rimelige varsler samt hjælp til at komme godt videre i et nyt job, siger hun og tilføjer:

- Og hvis regeringen virkelig ønsker en succesfuld flytning af statslige arbejdspladser, bør man gøre det mere attraktivt at flytte med jobbet - permanent eller i en overgangsordning, så de erfarne medarbejdere kan hjælpe med at oplære nye kollegaer til at løfte opgaverne.

Det var en af de væsentlige konklusioner, der fremgår af den evaluering, Djøf, Ingeniørforeningen og Magisterforeningen offentliggjorde i november måned.

- Vi har desværre konstateret, at mange af de statslige arbejdsgivere i første runde var mere end tilbageholdende med at benytte de forskellige muligheder for at fastholde erfarne medarbejdere, som for eksempel at give medarbejdere bonus for at blive på arbejdspladsen, mulighed for at transporttid tæller med som arbejdstid og hjemmearbejdsdage. Vi håber, at de statslige arbejdsgivere har lært af erfaringerne og vil bruge disse muligheder mere aktivt, siger Lisa Herold Ferbing.

Lisa Herold Ferbing pointerer, at Djøf bakker op om den politiske målsætning om at skabe vækst i hele landet og anderkender regeringens ret til at placere statslige arbejdspladser, hvor det giver bedste mening og understøtter lokale erhvervsklynger.

- Men vi er i tvivl om, hvorvidt den mening faktisk er klarlagt med en så hastig beslutning. Og det er et åbent spørgsmål, om de afsatte midler rækker til at dække omkostningerne. I Djøf undrer vi os over timingen og hastværket. Regeringen havde lovet en grundig evaluering af de hidtidige erfaringer. Den har vi endnu til gode, konstaterer Lisa Herold Ferbing.

Hun peger på, at de hidtidige flytninger har medført, at 8 ud af 10 medarbejdere har valgt at finde sig et nyt job, fordi hensynet til familien, børnenes skolegang og ægtefælles job vejer tungere end ønsket om at flytte til en ny landsdel. Det har efterfølgende givet et stort tab af viden og erfaring på de berørte arbejdspladser og dermed længere sagsbehandlingstider og dårligere service af borgere og virksomheder.

- Regningen er foreløbig løbet op i en milliard kroner for den første runde flytninger. Djøf mener, at man for en brøkdel af de midler i langt større omfang kunne stimulere jobskabelsen i den private sektor ved at tilskynde virksomhederne til at løfte vidensniveauet. Hver gang en mindre virksomhed ansætter en akademiker, trækker det job med sig til 4,5 nye medarbejdere - primært faglærte og ufaglærte. Vi oplever desværre, at det perspektiv ikke er til stede i regeringens prioriteringer, slutter Lisa Herold Ferbing.

Lisa Herold Ferbing træffes for yderligere kommentarer ved henvendelse til pressechef Torben Gross, tlf. 21 49 01 73.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.