Det er ikke en ideel verden

Skab global frihandel og gør ulandsbistanden overflødig! Jeg kunne ikke være mere enig. I den ideelle verden ville det være handel, arbejdspladser og økonomisk, vækst der trak de fattigste i verden ud af deres elendige levevilkår. Men vi lever ikke i en ideel verden.
For det første er der ikke global enighed om omfanget og hastigheden af liberaliseringen af verdensmarkedet. EU og USA slås i WTO-regi om, hvem der har ansvaret for, at liberaliseringen ikke går stærkere. Danmark er blandt de progressive kræfter ? men sikkert er det, at det ikke betyder noget for Afrika, hvad Danmark alene mener. Der er behov for fælles globalt fodslag, når det gælder handel.
For det andet er det ikke nok for de fattige lande at have NOGEN at handle med ? de skal også have NOGET at handle med ? og virksomheder til at producere.
Derfor skal vi ? via ulandsbistanden ? hjælpe ulandene med at overkomme deres egne barrierer for produktion og økonomisk vækst: Befolkningerne er dårligt uddannet, infrastrukturen er dårlig, korruptionen er høj, bureaukratiet er stort, retssystemerne er upålidelige, og landene befinder sig på et meget lavt teknologi-stadium. Alt sammen noget, der kvæler entreprenør-ånden i de fattige lande og afskrækker udenlandske investorer. Så der er meget vi kan gøre, mens vi venter på, at verdenshandelen bliver liberaliseret.