Der er ikke behov for en ny undersøgelse

Oplysningerne i de dokumenter, som Politiken præsenterede i fredags, er forfærdelige. Jeg – og regeringen – tager naturligvis skarpt afstand fra enhver form for mishandling af tilbageholdte. Jeg ved, at dokumenterne nu undersøges ved Forsvarets Auditørkorps, der vil tage stilling til, om den såkaldte ’Tolkesag’ skal åbnes igen. Auditørkorpset er uafhængigt, og denne beslutning vil jeg ikke blande mig i.
Men oplysninger fremkommet i 2006 ændrer ikke på grundlaget for konklusionerne i regeringens redegørelse, som fokuserer på, hvad regeringen vidste i foråret 2002, da de danske specialoperationsstyrker var indsat. På daværende tidspunkt havde regeringen ikke disse oplysninger, hvorfor de ikke er indgået i overvejelserne om, hvorvidt der kunne overlades tilbageholdte til USA. Samtidig er det vigtigt at fastslå, at dokumenterne ikke omtaler danske soldater, og i øvrigt tilsyneladende er en del af amerikanske undersøgelser af nogle forhold i Kandahar. En evt. retsforfølgelse på baggrund af dokumenterne vil således ikke være et dansk ansvar.
Hvor forfærdelige de nye oplysninger end måtte være, ændrer de altså ikke på konklusionerne i regeringens redegørelse om, hvad regeringen vidste i foråret 2002. Derfor er der ikke behov for en ny undersøgelse.