De selvejende daginstitutioner ? en blomst i en farverig buket

Charlotte Biil, generalsekretær i Menighedernes Daginstitutioner, skyder med skarpt i sit læserbrev 12. december om de selvejende daginstitutioners situation i Århus Kommune. Hun mener ikke, at de selvejende institutioner er blevet ordentligt behandlet i forbindelse med det budgetforlig, der er vedtaget af et stort flertal i Århus Byråd, og som betyder, at der skal findes besparelser på 116 mio. kroner på børn og unge-området.
Jeg er ikke enig med Charlotte Biil i, at de selvejende institutioner ikke er blevet ordentligt behandlet. Men de økonomiske realiteter i Århus betyder, at de selvejende institutioner må bære en ligeså stor del af besparelserne som vores kommunale institutioner. Alt andet ville være uretfærdigt og uforståeligt.

Er blevet lige behandlet

De selvejende institutioner har desuden fået nøjagtigt de samme frister for at indgive høringssvar som de kommunale institutioner.
Derudover har der været holdt en række møder med repræsentanter for de selvejende institutioner om deres særlige status. Og jeg kan forsikre, at de selvejende institutioners synspunkter er blevet taget alvorligt.
Det har blandt andet medført, at de selvejende institutioner ? i modsætning til de kommunale ? har fået valgfrihed mellem de af byrådet besluttede besparelser, som er samdrift mellem andre institutioner, eller om de hellere ville realisere besparelserne på anden vis. Det sidste har 36 ud af 45 selvejende institutioner ønsket.
Naturligvis er det en stor mundfuld at skulle finde besparelser i institutionernes budgetter, samtidigt med at man skal finde sine ben i en ny institutionsstruktur. Det erkender jeg, men igen er der ingen forskel på de selvejende og de kommunale institutioners vilkår.

Ikke så ringe endda

Charlotte Biil spørger i sit læserbrev retorisk, om det er noget at være stolt af, at der i dag er under 50 selvejende daginstitutioner tilbage i Århus. Lad mig slå fast, at der fra 1. januar 2007 vil være i alt 116 dagtilbud i Århus Kommune. 9 ud af 45 selvejende institutioner har valgt at blive kommunale, mens 36 ønsker at fortsætte som selvejende. Heraf ønsker to at fusionere til én selvejende institution, det er nemlig også en mulighed. Så status er, at vi i Århus får 81 kommunale og 35 selvejende dagtilbud fra årsskiftet. Det synes jeg ikke, er så ringe endda.
I de kommunale dagtilbud er der tillige mulighed for at vælge dagpleje til sit barn, og der er desuden også private daginstitutioner i Århus. Så vi bevarer i høj grad den mangfoldighed i valgmulighederne, som Charlotte Biil bekymrer sig sådan om i sit indlæg. Der er ingen grund til at frygte »kommunal ensretning«. Kommunale besparelser, ja. Men vores dagtilbud vil stadig udgøre en frodig og farverig buket.