Danske æresdrab

41.000 kvinder i Danmark udsættes årligt for hustruvold fra deres partner eller ekspartner.Hver 14. dag dør en kvinde i Danmark som følge af den vold, hun har været udsat for af sin partner/ekspartner. Det gør hustruvold til den mest almindelige dødsårsag for kvinder mellem 20-40 år i Danmark (tallene er de samme i resten af Europa).

I sidste weekend har vi været vidner til endnu to drab på unge kvinder, og i det ene tilfælde to børn.

Chefpolitiinspektør Bent Nielsen fra Sydøstjyllands Politi siger om sagen i Politiken i mandags: »Byretten havde løsladt ham (drabsmanden som var fængslet i fire uger for et tidligere drabsforsøg på sin eks-samlever), og derfor ville det have været chikane, hvis vi havde mandsopdækket ham. Ved det tidligere drabsforsøg havde han ikke brugt skydevåben, så der var ikke noget, der pegede i retning af, at noget akut ville ske.«

Det er altså en større krænkelse at mandsopdække den mand, der har et drabsforsøg bag sig, end det er ikke at yde den kvinde, der har været udsat for drabsforsøg, beskyttelse.

Den anden sag fra sidste weekend viser, at skydevåben ikke er en forudsætning for at »noget akut vil ske« – her blev kvinden og det ene barn kvalt, mens det andet barn blev stukket ihjel.

Hvornår mener vi, at en kvinde har ligeså meget ret til beskyttelse som en mand?

Kønsbestemt vold er et samfundsanliggende. Det handler ikke bare om individuelle mænds ideer om, at hvis de ikke kan få kvinden, så skal ingen have hende. Det handler om et samfund, der accepterer denne tankegang og den kønsbestemte vold.