Danny slog hovedet mod jernbjælke: Nu kæmper han imod sit forsikringsselskab

- Det er en helt ulidelig situation at stå i. Jeg er angst og bekymret for fremtiden. Og så skal jeg oven i købet udsættes for den her behandling af et forsikringsselskab, jeg har indbetalt til i årevis, siger Danny Pedersen. (Foto: Foto: Henrik Hviid)

Det fik alvorlige konsekvenser, da Danny Pedersen sagde ja til den speciallæge, hans forsikringsselskab foreslog. Nu advarer han andre om, at en lægeerklæring fra den forkerte læge kan ødelægge hele sagen og betyde, at man ikke kan få erstatning.

Danny Pedersen har brugt rigtig meget tid på at skrive mails til sit forsikringsselskab.

Det har nemlig taget fire måneder, før han og forsikringsselskabet Danske Forsikring, som hører under Top Danmark, nåede frem til en speciallæge, de begge kunne acceptere, til at lave en ny lægeerklæring. Dette er kulminationen på et sagsforløb, som foreløbig har varet næsten to et halvt år.

- Det er meget frustrerende. Alle de forslag til speciallæge, som min advokat og jeg er kommet med, har selskabet afvist uden at give en begrundelse. Man skulle tro, at lægen kun blev valgt ud fra, at han eller hun var kvalificeret inden for sit felt, men hvorfor insisterer de så på at bestemme, hvem det skal være? siger Danny Pedersen til Avisen.dk.

Knald eller fald

Som Avisen.dk skriver i dag, er det netop ikke ligegyldigt, hvilken speciallæge du kommer til, hvis du har fået piskesmæld eller hjernerystelse og melder det til forsikringen.

Tværtimod kan valget af speciallæge betyde knald eller fald for, om du kan få erstatning af forsikringen.

Det er da tankevækkende, at alle mine andre lægepapirer peger på, at mine symptomer skyldes ulykken, men lige præcis de to læger, som forsikringsselskabet sender mig til, kommer frem til et andet resultat
Danny Pedersen

Flere advokater advarer mod, at forsikringsselskaberne ofte insisterer på bestemte speciallæger, som har en historik for at give forsikringsselskaberne ret, og som i nogle tilfælde skriver problematiske lægeerklæringer, hvor symptomerne skrives om til at være psykiske eller ikke-eksisterende.

Dette kan få store konsekvenser for de ulykkesramte kunder, som dermed ikke kan få erstatning fra den forsikring, de troede, dækkede. Det kan i yderste konsekvens betyde, at folk må gå fra hus og hjem, fordi de efter ulykken er for syge til at arbejde.

Advokat: Et udbredt problem

Avisen.dk har talt med en række forsikringskunder, som er kommet i klemme efter at have været hos en speciallæge, som forsikringsselskabet har udpeget.

Danny Pedersen er en af dem. I hans tilfælde er advokaten meget opmærksom på, hvilke speciallæger, hun har dårlig erfaring med, og har derfor afvist forsikringsselskabets forslag. Derfor blev det til en månedlang korrespondance i efteråret 2018, hvor forsikringsselskabet afviste samtlige forslag til speciallæger fra advokaten uden at ville begrunde det.

- Det er et udbredt problem med snart samtlige forsikringsselskaber. Jeg har nogle sager, hvor vi skriver otte-ti mails frem og tilbage om valg af speciallæge, siger Nina Gejlsbjerg Larsen, som er Danny Pedersens advokat.

Banker hovedet op i færge

I forvejen har Danny Pedersens sag været længe undervejs.

Den 38-årige tidligere salgsleders liv ændrer sig brat, da han står ud af bilen og banker hovedet op i en jernbjælke i loftet på Molsfærgen i november 2015. Han falder om på dækket og lander på sin skulder på det hårde betongulv. Hans kæreste må ruske i ham for at få ham til bevidsthed.

Siden har han døjet med blandt andet hovedpine, smerter og følelsesforstyrrelser i skulder og arm, ekstrem træthed og problemer med koncentrationen, balanceevnen og hukommelsen. Han får pludselige anfald af svimmelhed og synsforstyrrelser, som ind imellem fører til opkastning.

Man tror, man har en forsikring, og så skal man trækkes gennem de her mærkværdigheder i flere år for at få den erstatning, man har ret til
Danny Pedersen

Da ulykken sker, er Danny Pedersen for nyligt blevet afskediget fra sit gamle job på grund af omstruktureringer. Fem måneder efter ulykken får han et nyt job, men det bliver snart tydeligt, at ulykken har påvirket hans helbred i en grad, så han ikke kan klare det.

Græd af smerte

Da det går op for ham, at symptomerne ikke lader til at forsvinde igen, melder han skaden til sit forsikringsselskab, da han er dækket af en ulykkesforsikring. På det tidspunkt er der gået næsten et år siden ulykken.

Danny Pedersen plejede at arbejde som salgsleder. Efter ulykken havnede han på sygedagpenge. Foto: Henrik Hviid

Danny Pedersen har dog været ved både egen læge, fysioterapeut og andre behandlere i mellemtiden i forsøget på at blive rask igen. Han sender de forskellige journaler med til Danske Forsikring, men deres besked er, at det ikke er nok til at træffe en afgørelse. Han skal have lavet en speciallægeerklæring. Forsikringsselskabet foreslår en bestemt læge, men skriver også, at Danny Pedersen selv kan foreslå en anden.

Han foreslår derfor en læge, som han har hørt er specialist inden for dette felt.

Danske Forsikring svarer imidlertid, at det ikke er muligt at få en tid ved denne læge, så Danny Pedersen accepterer forsikringsselskabets forslag. Det kommer han til at fortryde bittert.

Det er så slemt, at jeg ofte er nødt til at overveje om jeg kan tage mit lille barn op, når hun græder, fordi jeg risikerer at få mere ondt
Danny Pedersen

Neurokirurgen, han kommer til i foråret 2017, anerkender, at symptomerne delvist skyldes ulykken, som har givet et vrid i nakkehvirvlen og en hjernerystelse. Men hendes konklusion i lægeerklæringen er, at generne er midlertidige, og at de delvist skyldes slid på rygsøjlen.

I lægeerklæringen er der flere faktuelle fejl, mener Danny Pedersen. Blandt andet er hans ene skulder opsvulmet og hævet, men i erklæringen beskrives de som symmetriske. Der står også, at han har "fri bevægelighed" i nakken.

- Fri bevægelighed? Det gjorde så ondt, da hun drejede min nakke, at jeg græd af smerte. Når jeg læser den erklæring, bliver jeg i tvivl om den overhovedet handler om mig, siger han.

Læge: De har aldrig kontaktet mig 

Danny Pedersen vælger selv at betale for at få lavet en lægeerklæring hos den speciallæge, han oprindeligt havde foreslået. I denne forbindelse finder han også ud af, at det ikke er korrekt, at forsikringsselskabet ikke kunne bestille tid hos lægen. Ifølge lægen har forsikringsselskabet nemlig aldrig forsøgt.

"Vi har ikke modtaget nogen anmodning fra omtalte forsikringsselskab i denne periode. Vi har haft flere ledige tider til undersøgelser, så det ville have været muligt at undersøge Danny Pedersen i denne periode," lyder det i en mail fra lægesekretæren, som Avisen.dk er i besiddelse af.

Den nye speciallæge når frem til en anden konklusion end den læge, forsikringsselskabet valgte: Skaderne skyldes klare følger efter hjernerystelse med svære kognitive problemer på grund af ulykken - ikke slid på rygsøjlen.

Hun begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om jeg overhovedet er kommet til skade på den måde, jeg beskriver
Danny Pedersen

En konklusion, som også flugter med det som andre behandlere, Danny Pedersen har været ved undervejs, har vurderet.

Selvom han sender forsikringsselskabet den nye erklæring, vil de stadig ikke anerkende Danny Pedersens skade, og han oplever igen og igen, at den første lægeerklæring bliver tillagt mest betydning.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen

Har du selv oplevet noget lignende?

Er du også kommet i klemme efter du blev sendt til en speciallæge, som forsikringsselskabet havde valgt? Så kontakt journalist Eline Svendsen på eline@avisen.dk

UDVID

Da sagen havner ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), fordi Danske Forsikring vil have deres vurdering af méngraden, spænder den første lægeerklæring for alvor ben for Danny Pedersens sag: AES tror, at forskellen på de to lægeerklæringer skyldes en forværring i hans helbred snarere end forskel på lægerne, og det mener AES ikke kan lade sig gøre.

- Det betyder jo, at hvis man først én gang har fået lavet en lægeerklæring fyldt med fejl, så kan den ødelægge hele ens sag, uanset hvor mange man så får lavet, der siger noget andet, siger Danny Pedersen.

Hold-kæft-bolsje

Danny Pedersen klager derfor flere gange gennem det næste år til forsikringsselskabet over lægeerklæringen, men Danske Forsikring svarer undvigende og undlader i mange tilfælde at svare på hans henvendelser.

I ren frustration skrev Danny Pedersen en anmeldelse af selskabet på TrustPilot

Først da Danny Pedersen skriver en dårlig anmeldelse på Trustpilot, svarer selskabet. De vælger pludselig at anerkende en del af hans sag, nemlig lette nakkegener svarende til otte procents méngrad. Han får derfor tildelt en erstatning, som dog er langt mindre end det, han er forsikret for. Selskabet vil nemlig stadig ikke tage stilling til de andre skader, Danny Pedersen har anmeldt, nemlig hjernerystelse og nerveskade.

Samme dag som han havde skrevet på TrustPilot, vælger forsikringsselskabet at anerkende en del af hans skade og udbetale erstatning. Bemærk datoen.

- Jeg har så store smerter, at jeg hverken kan holde til at arbejde eller lave noget i hjemmet. Det mener de så er lette nakkegener, fordi de baserer det på den fejlagtige lægeerklæring.

Samtidig gør selskabet opmærksom på, at han ikke kan få svar på sin klage over lægeerklæringen og de spørgsmål, han har rejst til den.

- Timingen er mærkelig. Det virker som om de forsøgte at give mig et hold-kæft-bolsje, siger han.

Lægeerklæringen, der forsvandt 

Efter at have klaget over den første speciallægeerklæring gentagne gange igennem over et år og bedt om at den ikke tæller med i sagen, kommer der endelig et svar fra forsikringsselskabet i september 2018.

"Vi har taget din klage omkring undersøgelsen hos overlæge (navn fjernet, red.) til efterretning, og vi vil godt tilbyde, at vi får lavet en ny undersøgelse hos en anden neurokirurgisk overlæge, så vi kan vurdere sagen igen," skriver Danske Forsikring.

Her begynder fire måneders tovtrækkeri i efteråret 2018, hvor forsikringsselskab og advokat ikke vil acceptere nogen af de speciallæger, modparten foreslår. Til sidst giver forsikringsselskabet dem et ultimatum: Acceptér et af vores lægeforslag, ellers bliver der ikke nogen ny undersøgelse.

Jeg er angst og bekymret for fremtiden. Og så skal jeg oven i købet udsættes for den her behandling af et forsikringsselskab, jeg har indbetalt til i årevis
Danny Pedersen

I januar 2019 er Danny Pedersen derfor ved endnu en af de speciallæger, som Danske Forsikring har foreslået. Her opdager han til sin forbløffelse, at Danske Forsikring ikke har sendt speciallægeerklæring nummer to med, med kun den første lægeerklæring, han havde klaget over.

- Jeg havde i forvejen råbt vagt i gevær, fordi jeg kunne se, den lægeerklæring ikke var på bilagslisten, selvom jeg havde en klar aftale med forsikringsselskabet om, at alt materiale i sagen skulle sendes til den nye speciallæge. Men selvom jeg havde kontaktet dem inden og specifikt bedt dem om at sende den erklæring, havde de ikke gjort det. Det gør jo, at udgangspunktet for en retvisende undersøgelse er rigtig dårligt, siger hans advokat, Nina Gejlsbjerg Larsen.

Danske Forsikring fastholder over for Avisen.dk, at den manglende lægeerklæring blev sendt til den nye speciallæge før undersøgelsen. I den nye speciallæges erklæring, som Avisen.dk er i besiddelse af, står der imidlertid, at den er baseret på de sagsakter, lægen har fået tilsendt, efterfulgt af en liste over disse. Den omtalte lægeerklæring er ikke på listen.

"Lægeerklæringen er ét stort angreb på mig" 

Undersøgelsen hos den nye speciallæge beskriver Danny Pedersen som et langt forhør, afbrudt af få minutters fysisk undersøgelse.

- Det stikker helt af. Hun begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om jeg overhovedet er kommet til skade på den måde, jeg beskriver, og om jeg virkelig blev afskediget fra mit gamle job på grund af omstruktureringer. Hun vil gerne have det til at handle om stress, fortæller Danny Pedersen.

Screenshot af den tredje lægeerklæring.

Lægeerklæringen, som Avisen.dk har fået indsigt i, bruger flere steder ordet "angiveligt" om forhold omkring ulykken og Danny Pedersen.

Danny Pedersen peger også på, at erklæringen beskriver undersøgelser, der ikke blev udført. Flere steder har lægen blot kopieret ordret det, som stod i den første lægeerklæring.

- Den er ét stort angreb på mig. Jeg synes, det er groft, at man skal udsættes for sådan en mistro. Der er jo ingen ved sine fulde fem, der ønsker at være i den situation, jeg er i, hvor man risikerer at miste sit job, sit hus og sin familie. Man tror, man har en forsikring, og så skal man trækkes gennem de her mærkværdigheder i flere år for at få den erstatning, man har ret til, siger Danny Pedersen.

Screenshot af den tredje lægeerklæring.

Han mistænker forsikringsselskaberne for med vilje at udvælge læger, som de har erfaring med laver erklæringer, som ikke giver patienten ret.

- Det er da tankevækkende, at alle mine andre lægepapirer peger på, at mine symptomer skyldes ulykken, men lige præcis de to læger, som forsikringsselskabet sender mig til, kommer frem til et andet resultat.

"Helt ulidelig situation"

Danny Pedersen er frustreret, vred og fortvivlet over den behandling, forsikringsselskabet har udsat ham for.

- Jeg var rask og havde et godt job. Nu er jeg for syg til at arbejde, har måttet droppe alle mine fritidsinteresser og kan næsten ikke holde til at have et socialt liv, siger Danny Pedersen, og fortsætter:

- Det er så slemt, at jeg ofte er nødt til at overveje, om jeg kan tage mit lille barn op, når hun græder, fordi jeg risikerer at få mere ondt. Det er en helt ulidelig situation at stå i. Jeg er angst og bekymret for fremtiden. Og så skal jeg oven i købet udsættes for den her behandling af et forsikringsselskab, jeg har indbetalt til i årevis.

Når jeg læser den erklæring, bliver jeg i tvivl om den overhovedet handler om mig
Danny Pedersen

Avisen.dk har forelagt sagen for TopDanmark, som ejer Danske Forsikring. Selskabet har kun villet svare skriftligt, og gør opmærksom på, at de ikke må kommentere på navngivne lægers afgørelser.

- Det er helt normal brancheprocedure, at der ved personskader er en dialog mellem kunden og eventuelt kundens repræsentant og forsikringsselskabet om valget af speciallæge – et valg begge parter skal blive enige om. Vi følger Forsikring & Pensions retningslinjer for indhentelse af speciallægeerklæring, skriver Jens Langergaard, kommunikationschef i TopDanmark.

TopDanmark beklager dog episoden, hvor Danny Pedersen fik besked på, at det ikke var muligt at få tid hos den ønskede speciallæge. Det skyldtes en misforståelse, lyder det fra Jens Langergaard.

Ulykke på motorring 3
Krimi

Kvinde død

efter ulykke med

løsrevet autoværn

Den coronaramte polske slagteriarbejder Kamil Wotjek sidder i en køjeseng
Corona

Syg Danish Crown-medarbejder bor med 65 andre polakker

En stipper på scenen
Nyheder

Strippersag

i Frømandskorpset

Spanske demonstranter demonstrerer mod ekskongen Juan Carlos
Nyheder

Ekskongen anklages

for korruption:

Nu forlader han landet

Computer og nemid-kort
Krimi

Telefon-svindlere

narrede millioner fra

ældre borgere

Passager i metrotog - nogle bærer mundbind
Corona

Professor: Mundbind

er det eneste alternativ

til nedlukning

Morten Messerschmidt og Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti
Nyheder

Messerschmidt ny

næstformand i DF

Hilda og Keld Heick
Film og TV

Første navn afsløret: 74-årige Heick er klar til Vild med dans

Danish Crown-slagteriet i Ringsted
Corona

Tallene stiger:

207 nye smittede

i Danmark

Pressemøde om Tour de France på Københavns Rådhus med overborgmester Frank Jensen og statsminister Lars Løkke Rasmussen
Sport

Dansk cykelfest

er udskudt 

Kjeld Kirk Kristiansen
Kendte

Lego-familien vil have fingre i historisk travbane

Pelle Peter Jencel
Kendte

Lykkelige DR-værter: Vi skal være forældre

Bent Fabricius-Bjerre
Kendte

Bent Fabricius-Bjerre blev bisat med familien omkring sig

brand i en lejlighed i Viby J
Krimi

Uforklarlig brand i boligblok: Flere skal genhuses

Ilse Jacobsen på Hornbæk Strand
Kendte

Gummistøvle-dronning sælger sin vandkantsvilla

prins joachim
Kongelige

Tvivlsomt om prins Joachim bliver klar til nyt job

Ældre par i haven
Nyheder

Frivillighed skal stoppe behovet for at hæve pensionsalderen 

ulykke på Motorring 3
Krimi

Voldsom ulykke i myldretiden: Dele fra autoværn ramte flere biler

Hval
Krimi

Kvinde på dykkertur: Mast mellem to hvaler 

politibil
Krimi

14-årig død: Kørte galt i familiens bil

Michelle Hørlyck Weber
Krimi

Michelle er stadig væk: Efter fund frygter politiet det værste

Hornbæk Strand
Nyheder

Livreddere vil gøre strand dårligere

Singer-songwriteren Tim Bendzko og reggae-sangeren Shaggy
Corona

Popkoncert skal fungere som smitteeksperiment

folk på stranden
Nyheder

Varmebølge er på vej

mundbind
Corona

Revet væk: Massevis af mundbind på vej mod Danmark

Wilford Brimley
Film og TV

Legendarisk

skuespiller død

Hurtigruten smitte
Corona

Smitte breder sig

norsk passagerskib

SpaceX Astronauter
Nyheder

SpaceX-astronauter

tilbage på jorden

Jesper Binzer DAD
Underholdning

DAD-sanger: De havde

sex og stjal vores

romerhjelm

Donald Trump Adolf Hitler
Nyheder

Sammenligner

Trump med Hitler

El Marro
Nyheder

Stod bag bølge af vold:

Narkoboss knaldet

En afsærret Shell-tankstation
Nyheder

12-årig pige dræbt

i skyderi ved benzintank

Lars Ulrich står bag trommesæt i Parken
Krimi

For høj musik i haven

giver bøder

mange døde af hjembrændt alkohol
Nyheder

86 døde af

hjemmebrændt alkohol

Billede af ung kvinde med grønne negle
Helt vildt

Mirakel:

Teenager fundet efter 8 dage

i øde skov

Jumbojet fra BA i lufthavn
Rejser

Mus forsinker

flyrejse i timevis

En grøn Suzuki foran grafittimur
Biler

Test: Suzuki Jimny

Jeep i kogevask

Billede af formanden for WHO edros Adhanom Ghebreyesus
Nyheder

Rystende melding

fra WHO

En astronaut kravler igennem slusen på Rumstationen ISS og bliver modtaget af tre andre astronauter
Nyheder

SpaceX-astronauter lander

i dag

James Cordon i jakkesæt og slips
Film og TV

James Cordon skal

erstatte Ellen Degeneres

Burgere på grill
Mad og drikke

Sådan griller du

perfekte burgere

Arne Juhl Mette Freeriksen
Nyheder

Arne undsiger 

regeringen

Spanien rejsevejledning
Corona

Spanien krydser kritisk grænse - kan blive lukket for rejser

Prins Andrew
Kongelige

Prins Andrew: Sexorgie

med mindreårige piger

Morten Messerschmidt
Nyheder

Messerschmidt

udfordrer

Thulesen-Dahl

Ringsted smitte slagteri
Corona

Yderligere 18 ansatte er

smittet på slagteri

Mundbind
Corona

Mundbind udsolgt flere steder

En kæmpe krokodille med en menneskehånd i gabet.
Krimi

Myrdede taxichauffører

og fordrede krokodiller

med ligene

Billed af en smilende Johnny Reimar
Kendte

Johnny Reimar:

At optræde for tiden

er som russisk roulette

Mundbind
Nyheder

Ældre Sagen:

Gratis mundbind

til pensionister

Mand med hovedet begravet i hænderne og med solskoldninger
Sundhed

Solskoldning

Sådan får du det bedre

Google Maps kvinde skraldespand
Helt vildt

Google-bilen fanger

kvinde i pinligt øjeblik

To mænd med ølmaver i små badebukser på en strand i Thailand.
Sex og samliv

Ny forskning:

Ølmaver forringer

POTENSEN

Mexicanske kirkegårdsarbejdere graver grave
Corona

Mexico har

tredjeflest coronadøde

i verden

Corona smitte WHO
Corona

Rekordstort antal

nye smittede

Billedet af tomt kontor med computerskærme
Nyheder

A-kasse bekymring:

Flere danskere

forsikrer lønnen

Mobiltelefon Twitter
Nyheder

17-årig anholdt:

Stod bag stort

hackerangreb

Filminstruktør Alan Parker
Film og TV

Mester-instruktør død

Kornmark
Krimi

Landmand finder død

mand på kornmark

Plejehjem omsorg
Corona

Smitte blandt personale:

Plejecentre lukker for besøg

Motorvej Fyn
Nyheder

Syv ulykker på syv dage:

Politi beder

bilister passe på

Billede af tomt slagteri
Corona

Smitteudbrud eksploderer på

slagteri i Ringsted

Luftbillede ud over et villakvarter i en by
Nyheder

Boligpriserne er nu højere

end før coronaudbruddet

Dame med blåt mundbind til demonstration
Corona

FAKTA:

Brug mundbind i myldretiden

El lille kylling ligger trygt  i et par store mandehænder
Dyreliv

Kyllingen går bedre

tider i møde

Kim Kardashian står foran hendes mand Kanye West på den røde løber
Kendte

Afsløring:

Kardashian og West har boet

hver for sig i et år

Et lille gult fly, som sprøjter vand ud fra bugen
Krimi

To fly kolliderede

under brandslukning

Solbeskinnet strand med sommeklædte mennesker på
Nyheder

Sol og varme sætter punktum

for usædvanlig kold juli

Dame som holder sig for maven
Sundhed

Luft i maven

Sådan afhjælper

du pinlige øjeblikke

Billede af en politibil
Krimi

Cyklist i kritisk tilstand efter

ulykke på Frederiksberg

Billede af Meghan Markle
Kongelige

Meghan Markle må

betale formue

i sagsomkostninger

Donald Trump med amerikanske flag i baggrunden.
Nyheder

Trump vil

udskyde valg

En firkantet orange sur smiley
Nyheder

Google fjerner al dansk musik

fra YouTube

corona læge hospital
Corona

Næste virus-bølge

på vej til Danmark

- 91 smittede på én dag

Billede af New Yorks børs
Nyheder

USA's økonomi lider

største tilbageslag nogensinde

Billede af Øresundsbron
Corona

Danmark åbner for rejser

til og fra hele Sverige

Hacker sidder foran to computere
Krimi

EU går samlet i

krig mod hackere

og cyber-kriminelle

Michelle Hørlyck Weber
Krimi

Hjælp politiet:

Ung kvinde

forsvundet

Bent Fabricius-Bjerre
Film og TV

Intimkoncert på TV:

Vennerne hylder

Bent Fabricius-Bjerre

sensommer blomster
Nyheder

Det skal du ordne

i haven i august