Når forsikringen ikke dækker Danny kæmper for erstatning: TopDanmark beklager - men nægter at svare på ét spørgsmål
I to et halvt år har Danny Pedersen (til venstre) kæmpet med sit forsikringsselskab. Jens Langergaard (til højre), der er kommunikationschef i TopDanmark, beklager en del af forløbet. (Foto: Foto: Henrik Hviid / Claus Boesen / MediaPress)
TopDanmark beklager en del af forløbet i Danny Pedersens sag, men vil ikke svare på, hvorfor selskabet foretrækker bestemte speciallæger og afviser andre.

I to et halvt år har Danny Pedersen kæmpet med sit forsikringsselskab, Danske Forsikring under TopDanmark, efter en ulykke hvor han fik hjernerystelse.

Undervejs har han undret sig over, hvorfor forsikringsselskabet insisterede på, at han skulle undersøges af bestemte speciallæger og afviste hans og advokatens andre forslag.

Som Avisen.dk skriver mandag, advarer flere erstatningsadvokater om, at forsikringsselskaber bevidst udvælger de speciallæger, som ikke "tror på" piskesmæld og hjernerystelse.

"En misforståelse" 

Avisen.dk har spurgt TopDanmark, der kun har villet svare med skriftlige citater:

Hvorfor kunne Danny Pedersen i april/maj 2017 ikke blive sendt til speciallægeundersøgelse ved (navn på den ønskede læge, red), i stedet for (navn på den læge, Danny har klaget over, red.)? Dengang lød forklaringen, at det ikke var muligt at få en tid hos ham, men det afviser klinikken var tilfældet. Så der må være en anden årsag?

- Dette er en fejl, der beror på en misforståelse i kommunikationen mellem en afgående og en tiltrædende medarbejder. Fejlen beklager vi dybt. Men begge lægeerklæringer har indgået i AES-vurderingen (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, red.), som vi har valgt at følge, så kunden har fået erstatning for en méngrad på 8 procent, sådan som AES anbefaler, skriver Jens Langergaard, kommunikationschef i TopDanmark.

I brevet om erstatningen, som Avisen.dk er i besiddelse af, står der dog, at den er udregnet på baggrund af lægeerklæringen fra den læge, Danny Pedersen har klaget over. 

Her fremgår det, at det er den første lægeerklæring, som ligger til grund for udregningen af erstatning. Den undersøgelse, som Danny Pedersen selv betalte for, fandt nemlig først sted 4. oktober 2017.

"Normal procedure"

Hvorfor har I ikke villet acceptere nogen af de seks speciallæger, som Danny Pedersens advokat i efteråret 2018 har foreslået til at lave endnu en speciallægeerklæring?

- Det er helt normal brancheprocedure, at der ved personskader er en dialog mellem kunden og evt. kundens repræsentant og forsikringsselskabet om valget af speciallæge – et valg begge parter skal blive enige om. Vi følger Forsikring & Pensions retningslinjer for indhentelse af speciallægeerklæring, skriver Jens Langergaard, kommunikationschef i Topdanmark, til Avisen.dk.

At det er normal praksis, at der er dialog frem og tilbage om det, er ikke en forklaring. Burde det ikke være ligegyldigt, hvilken speciallæge, der vurderede kunden, så længe lægen var specialist inden for sit felt?

Dette har Topdanmark ikke villet svare på ud over at gentage det tidligere svar.

Svarer ikke på, om der er et samarbejde

Jeg vil blot gerne have et svar på, hvorfor der er bestemte speciallæger, I ikke vil acceptere, selvom de er specialister inden for deres felt. Er det, fordi der er bestemte speciallæger, I foretrækker, og eventuelt har et fast samarbejde med?

- I sagen er der både en lægeerklæring fra den speciallæge, som vi har peget på og fra den, som kunden har peget på. Begge erklæringer har indgået i behandlingen af sagen i AES, og vi har fulgt vejledningen fra AES. I den revurdering, som vi har indvilget i, indgår også begge de forudgående erklæringer fra speciallæger. Den revurderende speciallæge er både skadelidte, dennes advokat og Topdanmark enige om at bruge, skriver Jens Langergaard, kommunikationschef i Topdanmark.

Avisen.dk har ikke kunnet få svar på, hvad der afgør, om TopDanmark accepterer en bestemt læge eller ej.

Fastholder, at den manglende lægeerklæring blev sendt 

Hvorfor blev lægeerklæringen fra (navn på ønskede speciallæge, red), som Danny Pedersen selv fik lavet, ikke sendt med resten af papirerne til Danny Pedersens sag, da (navn på tredje speciallæge) i januar 2019 skal lave en ny speciallægeerklæring? 

- Topdanmark har indvilget i at efterprøve den lægeerklæring, som kunden og dennes advokat har klaget over. Kunden og dennes advokat mener, at kunden er berettiget til mere end de otte procent. Alle tidligere lægeerklæringer skal selvfølgelig indgå i denne revurdering, hvilket de gør, skriver Jens Langergaard, kommunikationschef i Topdanmark, til Avisen.dk.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen

Har du selv oplevet noget lignende?

Er du også kommet i klemme efter du blev sendt til en speciallæge, som forsikringsselskabet havde valgt? Så kontakt journalist Eline Svendsen på eline@avisen.dk

UDVID

TopDanmark skriver derudover, at den manglende lægeerklæring blev sendt til speciallægen inden Danny Pedersens undersøgelse.

Avisen.dk har spurgt TopDanmark om, hvorfor lægeerklæringen i så fald ikke figurerer på speciallægens liste over det materiale, hun har fået tilsendt og tager udgangspunkt i, og hvorfor hun efterfølgende laver et tillæg til erklæringen, hvis hun allerede havde alle papirer ved undersøgelsen.

Til det fastholder TopDanmark, at lægeerklæringen blev sendt inden undersøgelsen, men at den nye læge muligvis ikke har ønsket at bruge den.

Derfor har det taget lang tid

TopDanmark skriver derudopver:

- AES har vurderet, at ulykken er årsag til kundens mén og har fastsat en méngrad på otte procent på baggrund af alle lægeerklæringer i sagen på daværende tidspunkt. Den vurdering har Topdanmark efterkommet og har udbetalt erstatning i juni 2018. Sagen har taget lang tid, da speciallægerne har været meget uenige om, hvorvidt ulykken har været årsag til kundens mén, skriver Jens Langergaard, kommunikationschef i Topdanmark.

I brevet om erstatningen, som Avisen.dk er i besiddelse af, står der dog, at den er udregnet på baggrund af lægeerklæringen fra den læge, Danny Pedersen har klaget over.

Avisen.dk har spurgt TopDanmark, hvordan det kan være, men har ikke fået svar. 

via Listen To News