Administration 

CYKELLAND.NU: Cyklistforbundet præsenterer politisk vision og fire forslag til Folketingets politikere

PRM / CYKELLAND.NU: Cyklistforbundet præsenterer politisk vision og fire forslag til Folketingets politikere

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Cyklistforbundet

Bilpendlere skal tilbydes et elcykel-alternativ. Bilernes hastighed skal ned i byerne. Det bæredygtige og sunde transportvalg skal belønnes skattemæssigt. Cykelinfrastrukturen skal styrkes.

Sådan lyder de fire forslag til Folketingets politikere, som Cyklistforbundet nu går ud med og præsenterer i fuld længde på www.cykelland.nu.

- I Danmark roser vi ofte os selv for vores stærke, danske cykelkultur. Men det er ikke kommet af sig selv. Og den forsvinder, hvis vi ikke passer på den. Vi skal handle nu, hvor færre og færre danskere uden for de største byer cykler. Vi skal gøre det for vores alles, vores børns og klodens skyld, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Han understreger, at udspillet henvender sig til Folketinget. Ikke kommunerne, som traditionelt ses som ansvarlig for at få flere til at cykle.

- Folketinget har en stor rolle at spille, når det handler om at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen. Vi håber, at Folketingets politikere vil tage ansvaret på sig og styrke cykelområdet, så vi kan høste de enorme samfundsmæssige fordele i forhold til mere sundhed, bedre klima og mindre trængsel på vejene, som cyklen kan være løftestang for, siger Klaus Bondam.

En række danskere - herunder tidligere tidligere klima- og energiminister samt EU-kommisær Connie Hedegaard, der i dag er formand for den grønne tænketank CONCITO - bakker som ambassadør op om visionen bag CYKELLAND.NU. Se hvad de siger nederst.

GRØN OMSTILLING MED ELCYKELTILSKUD

Cyklistforbundet ønsker et elcykeltilskud, som man kender det fra Sverige, hvor regeringen i 2017 etablerede en succesfuld pulje på 1 mia. SEK for at give købere tilskud til køb af elcykel. Erfaringerne fra en lignende pulje i Oslo viser, at de nye elcyklister cykler knapt en tredjedel mere om ugen, og at det primært sker på bekostning af bilkørsel.

- Vi er af mange årsager nødt til at flytte ture fra bil til cykel. Elcyklen er det missing link, der får os ud af bilen og op på cyklen på de lidt længere distancer. Vi kan bruge elcyklen både til at få nogle af de mange biler væk fra vejene og til at få flere til at bevæge sig mere i hverdagen. Det er win-win, siger Klaus Bondam.

MERE TRYGHED OG BEDRE TRAFIKSIKKERHED

Det skal være mere trygt at være cyklist. Høj fart giver en markant større risiko for trafikulykker og dødsulykker, og i modsætning til andre typer ulykker i trafikken er der ikke en faldende udvikling i antallet af alvorlige cyklistulykker. Den gode udvikling i bedre trafiksikkerhed for bilister ses simpelthen ikke, når det handler om cyklister og fodgængere.

Derfor opfordrer Cyklistforbundet Folketinget til at sikre, at farten sænkes i de større byområder og landsbyer, hvor der færdes mange gående og cyklister. Det skal ske ved at give kommunerne en langt lettere adgang end i dag til at sætte hastighedsgrænsen ned til 30 km/t

- Cykling er god hverdagsmotion, der giver sundhed og trivsel hos alle og styrket indlæring hos vores børn. Men trygge og sikre cykelforhold er forudsætningen for, at vi cykler, og for at vi tør sende vores børn afsted på cykel med alle de fordele, det giver. Derfor skal vi have farten ned og gøre det mere trygt at cykle, siger Klaus Bondam.

Rådet for Sikker Trafik har i en undersøgelse dokumenteret, at hver fjerde forældre er utryg ved at sende deres børn ud på skolevejene på egen hånd bl.a. på grund af bilernes fart. En undersøgelse fra Vejdirektoratet har dokumenteret, at utryghed i trafikken er blandt hovedårsagerne til, at vi holder op med at cykle.

SKATTEFORDEL FOR CYKLISTER

Der skal være en skattemæssig fordel ved at vælge cyklen fremfor bilen.

- Det holder ikke, at vores byer er ved at blive kvalt i køer og trængsel. Vi opfordrer politikerne til at give alle danskere, der cykler mere end tre km til arbejde, et skattemæssigt incitament til at vælge det sunde og bæredygtige transportvalg. Det kan ske fx i form af et skattefradrag på 5.000 kr. årligt eller et særligt befordringsfradrag for cyklister med mere end tre km til arbejde, siger Klaus Bondam.

MERE SUNDHED OG MINDRE TRÆNGSEL MED CYKELPULJE

Cyklistforbundet opfordrer Folketinget til at oprette en fast statslig cykelpulje på 200 mio. kr. årligt. Det svarer til, at der går 2 kr. til cykelstier og anden infrastruktur til cykler for hver 100 kr., der går til infrastruktur til biler.

Med puljen skal kommuner kunne søge statslig medfinansiering af trygge og sikre cykelstier. Puljen skal følge op på den nationale cykelpulje 2009-2014, hvor der i landets kommunerne blev bygget cykelstier og iværksat andre cykelfremmende initiativer for over to mia. kr. De foreløbige evalueringer viser en stigning i cykeltrafikken og øget tryghed blandt cyklister de steder, hvor kommunerne har bygget puljestøttet cykelinfrastruktur.

- Flere danskere på cykel vil forbedre vores sundhed. Det vil reducere den massive trængsel på vores veje. Og det vil hjælpe os med at sikre den nødvendige grønne omstilling af Danmark. Vi opfordrer Folketingets partier til hurtigst muligt at gennemføre de fire initiativer i vores vision CYKELLAND.NU, siger Klaus Bondam.

--------------------------------------------------------

CYKELLAND.NU: DE FIRE FORSLAG

 • Giv 25.000 danskere tilskud til at købe en elcykel
  Bilister skal tilbydes et stærkt alternativ på de lidt længere cykelture. Købere af en elcykel skal via en særlig elcykelpulje på 100 mio. kr. have et tilskud på 20 % af prisen
 • Indfør flere 30 km/t-zoner i byområder med mange gående og cyklister
  Farten skal ned i byerne. Kommunerne skal langt nemmere end i dag kunne indføre 30 km/t-zoner i fx større byområder og landsbyer
 • Indfør en skattemæssig fordel for cykelpendlere
  Det bæredygtige og sunde transportvalg i hverdagen skal belønnes. Det kan ske fx ved en cykelpræmie i form af et skattefradrag på 5.000 kr. årligt eller et særligt befordringsfradrag for cyklister med mere end 3 km til arbejde.
 • Støt kommunerne i at anlægge flere trygge og sikre cykelstier via en fast national cykelpulje
  Cykelinfrastrukturen skal styrkes. Kommunerne skal via en fast statslig pulje på 200 mio. kr. årligt kunne søge statslig medfinansiering af cykelstier og andre cykelfremmende initiativer. Det svarer til, at der går 2 kr. til infrastruktur til cykler for hver 100 kr., der går til infrastruktur til biler.

Læs fuld præsentation på CYKELLAND.NU

--------------------------------------------------------

CYKLEN VISER VEJ TIL ET SUNDT OG BÆREDYGTIGT DANMARK

En række danskere bakker som ambassadør op om visionen bag CYKELLAND.NU:

CONNIE HEDEGAARD, formand for den grønne tænketank CONCITO, tidligere klima- og energiminister samt EU-kommissær:

PRØV AT FORESTILLE JER, HVIS ALLE CYKLISTER TOG BILEN!
- Tænk, hvis alle cyklister en dag lod cyklen stå og tog bilen! Tænk engang: Længere køer, dårligere luft, højere CO2-udledning. Cyklisterne viser vej til en mere bæredygtig fremtid.

JESPER THEILGAARD, meteorolog og foredragsholder om klimaændringer:

VI HAR ALLE ET ANSVAR FOR KLIMAET
- Der er ingen vej uden om. Vi er nødt til at finde de løsninger, som gør, at vi kan gennemføre en grøn omstilling af vores liv, hverdag og samfund. At cykle er både klimavenligt og sundt. Derfor skal vi samle os på tværs af politiske holdninger og sikre, at cyklen i fremtiden vil være en attraktiv transportform for flest mulige danskere.

CHARLOTTE BØVING, praktiserende læge og læge i DR TV's 'Lægen flytter ind':

DEN DAGLIGE CYKELTUR GØR EN STOR FORSKEL
- Vi skal bevæge os mere i hverdagen, og vi skal have flere sikre skoleveje, så alle børn kan cykle sikkert i skole. Det duer ikke, at så mange af os kører vores børn i bil til skole. Hverdagsmotion i form af en daglig cykeltur til og fra skole eller til og fra arbejde gør en verden til forskel for både børn og voksnes sundhed og trivsel.

ANDERS MORGENTHALER, tegner, forfatter, filminstruktør og den ene halvdel bag tegneseriestriben Wulffmorgenthaler:

KLIMAET BØR HAVE FØRSTE PRIORITET I FOLKETINGET
- Vi har travlt med at forandre verden, hvis vores børn skal kunne nyde det samme liv, som vi har levet. Tiden kalder på modstand og ikke mere snak. Modstand, så politikerne og den finansielle magt ved, at vi mener det alvorligt. Hvis vi er mange nok på cykel, kommer bilerne aldrig til at svinge til højre ved grønt lys!

MICHAEL SVANE, branchedirektør i DI:

DER ER MEGET AT VINDE FOR VIRKSOMHEDDERNE, HVIS FLERE CYKLER
- Vi har brug for sunde medarbejdere og veje med mindre trængsel. Som samfund spilder vi mindst tyve milliarder kroner hvert år på at sidde i kø på vejene. Cyklen skal hjælpe os. Det vil gavne folkesundheden, økonomien og skabe mere plads på vejene, hvis flere danskere vælger cyklen frem for bilen. Derfor skal vi have flyttet så mange bilister som muligt fra bil til cykel.

Kontakt:

Direktør Klaus Bondam tlf.: 4070 8365 email: bondam@cyklistforbundet.dk

Kommunikations- og kampagnechef Jane Kofod tlf.: 2217 5588 email: jak@cyklistforbundet.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: