Chefen skal lokke det grå guld
Et stort flertal blandt de gråhårede på arbejdsmarkedet har ingen aftale med chefen om at blive, når de kommer til efterlønsalderen. Foto: Colourbox
De danske arbejdsgivere har en stor opgave foran sig, hvis det skal lykkes at lokke ældre til at udskyde deres otium.

Chefen skal stå klar med åbne arme og gulerødder i hænderne, hvis de ældre skal lokkes fra at forlade arbejdsmarkedet.

Det fastslår en ny rapport, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, har lavet for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Efterlønsordningens aldersgrænser er i højere grad end folkepensionsalderen styrende for, hvornår 55-59-årige forventer at holde op med at arbejde.

Kun ca. 55 procent i den aldersgruppe forventer at fortsætte med at arbejde efter de 60 år, omkring 40 pct. regner med at fortsætte efter de 62 år, mens 15 procent forventer at være i arbejde efter de 65 år.

Og det hænder i høj grad sammen med, at kun et fåtal har en aftale med chefen om, at de bliver i jobbet.

"Inden for den aldersgruppe er det kun hver ottende, der har en aftale med deres leder om, at de kan blive på arbejdspladsen. Så der er rum for, at lederne kan blive bedre til at gøre opmærksom på, hvis de gerne vil beholde de ældre," siger seniorforsker Mona Larsen, der står bag rapporten, til Newspaq.

Den største barriere for at få flere til at vente med at gå på efterløn er ønsket om at opprioritere familie og fritid.

Fritid og familie er hos hver tredje blandt de 5.000 adspurgte i undersøgelse den eneste årsag til at gå på efterløn.

Hver fjerde angiver udelukkende årsager knyttet til arbejdsmarkedet og arbejdspladsen, mens hver sjette alene angiver dårligt helbred som årsag.

Så der er nok af udfordringer at tage fat i for arbejdsgiverne, siger Mona Larsen.

"For nogle handler det om at få tilpasset arbejdsvilkårene, hvis man har problemer i forhold til sin arbejdsevne. For andre handler det måske bare om, at det bare skal være sjovt at blive på arbejde. Og så kan det være en mulighed at få lov til at tilrettelægge sin egen arbejdstid," siger hun.

For gruppen af 60-64-årige har hver fjerde en aftale med lederen om at blive på arbejdspladsen. For de 65 til 70-årige er det hver tredje.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) opfordrer virksomhederne til at sige klart og tydeligt, hvis de vil beholde deres seniormedarbejdere længere.

"Så bliver seniorerne faktisk. Og arbejdsgivernes melding til deres ældre og erfarne medarbejdere kan faktisk aldrig komme for sent, fordi seniorer fastlægger deres tilbagetrækning kort tid forinden," lyder det fra Inger Støjberg.