Administration 

Blogger: Hvorfor er det så svært for politikere at sige undskyld?

Ofre har brug for anerkendelse af begået uret, en undskyldning og troværdige løfter om handling, der kan ændre situationen. Det gælder både for Godhavnsdrengene og for syge borgere, der er blevet svigtet med reformen af førtidspension og fleksjob.

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

TIRSDAG DEN 6. FEBRUAR var der flere debatter i Folketinget, der handlede om parallelle forhold: Først en førstebehandling af et beslutningsforslag om, at staten skal give en officiel undskyldning til tidligere beboere på de 19 børnehjem beskrevet i Godhavnsrapporten fra 2011; dernæst to forespørgselsdebatter om reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013. De handlede alle om vigtige principielle spørgsmål om anstændighed, politisk ansvar og skyld. At man havde valgt at placere dem i næsten umiddelbar forlængelse af hinanden, lignede en tanke, i al fald for denne tilhører.

BESLUTNINGSFORSLAG B 54 om at give en officiel undskyldning til Godhavnsdrengene blev stillet af beskæftigelsesordfører Finn Sørensen (EL). Det havde først og fremmest til hensigt at placere et moralsk ansvar for den fysiske og psykiske vold, svigt og vanrøgt, som disse børn var blevet udsat for på børnehjemmet Godhavn i perioden 1950-1975 under de danske myndigheders varetægt. Førstebehandlingen gav et lille indblik i, hvad man i de forskellige partier mener om spørgsmål som ansvar og skyld, herunder moralsk ansvar og retligt ansvar.

Social- og børneminister Mai Mercado (K) afviste ligesom sine forgængere på både regeringens og Det Konservative Folkepartis vegne at levere nogen officiel undskyldning. ”Det er jo ikke sådan, at en undskyldning vil betyde, at historien så forandres,” mente hun og påpegede, at det eneste vigtige er at ændre på kritisable forhold, så fremtiden ikke gentager fejlene. Alle regeringens socialordførere gentog, at der ikke kan blive tale om et moralsk ansvar, og at man ikke vil levere nogen officiel undskyldning, med mindre en juridisk retsafgørelse placerer et strafferetligt ansvar hos myndighederne. DF afviste at tage stilling.

Finn Sørensen påpegede, at det for Godhavnsdrengene handler om at blive anerkendt og set. At de selv har efterlyst en moralsk indrømmelse af og undskyldning for, at der var politikere og embedsmænd, som havde direkte ansvar for eller ikke greb ind og stoppede overgrebene på dem. Hvorfor er det så svært for regeringen og DF at give en moralsk undskyldning, når de nu godt vil indrømme, at børnene i denne sag blev udsat for ”utilgivelige svigt”, spurgte han.

Socialordførerne fra hele oppositionen (EL, ALT, S, R og SF) tilsluttede sig dette synspunkt. Christian Juhl (EL) henviste for eksempel til erfaringerne fra retsopgøret med apartheid efter 1994 i Sydafrika. Her havde parlamentet oprettet Sandheds- og Forsoningskommissionen, hvor forurettede kunne vidne om de krænkelser, de var blevet udsat for under apartheidstyret. Forudsætningen for at kunne genoprette en retfærdig orden og forsone sig med fortidens krænkelser var, at sandheden og det moralske ansvar kom frem i lyset.

SENERE FULGTE TO FORESPØRGSELSDEBATTER: Dels forhandling af F 11, stillet af beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF), om at undgå at placere syge borgere i langvarige ressourceforløb; dels forhandling af F 15, stillet af Finn Sørensen (EL), Torsten Gejl (ALT) og Bent Bøgsted (DF), om forligspartiernes synspunkter på de seks ændringsforslag, som en lang række fagforeninger og organisationer har fremlagt fælles ønske om. Jeg behandler her dem her under ét og i meget overordnede linjer.

Her fastholdt beskæftigelsesministeren og ordførerne fra forligskredsen (med undtagelse af Rasmus Jarlov (K), som ikke var mødt op) i det store hele, at deres oprindelige intentioner med reformen var såre gode, og at reformen mest har været en succes. Og de retfærdiggjorde den med ordene om, at den skulle ”hjælpe” syge mennesker til ”et meningsfuldt liv”, og at de mange ændringer (i.e. forringelser) i virkeligheden var lavet for de syges egen skyld. Sådan gentog de nærmest ordret daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksens (S) formuleringer og argumenter, som var det en grammofonplade, og nedtonede de fundamentale retsproblemer.

På den måde talte de i forligskredsen med flere tunger, der gensidigt modsagde hinanden. Jeg sidder stadig tilbage med den fornemmelse, at de ønsker at unddrage sig ansvaret for de store veldokumenterede svigt, som reformen har medført af tusindvis af meget syge mennesker, men gerne lige vil have lukket for de mange negative beretninger i medierne om absurde sager.

Beskæftigelsesministeren indrømmede dog, at der har været visse problemer med at få kommunerne til at forvalte lovgivningens intentioner korrekt, for så vidt angår ressourceforløb og førtidspension. Disse problemer er mest kommunernes og Ankestyrelsens skyld, skulle man forstå. Forligskredsen vil derfor præcisere lovgivningen om førtidspension og ressourceforløb, så borgere ikke visiteres til ressourceforløb, hvis ikke deres arbejdsevne kan udvikles.

Det skal ske med et lovforslag, der fremsættes til marts og har to præciseringer:

1. Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.

2. Det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne.

Han indrømmede også, at lovændringen ikke direkte udvider retten til førtidspension, men at man som følge af præciseringerne forventer en praksisændring i nogle kommuner med det resultat, at nogle borgere vil få en førtidspension på et tidligere tidspunkt end i reformens første fem år. Det blev fremstillet som et stort fremskridt, at man blandt andet ville skrive ordet ”realistisk” ind i lovteksten.

Belært af de forgangne fem år, hvor man ikke havde skrevet ind i lovgivningen, hvad der skal forstås ved ”åbenlyst formålsløst”, har jeg ikke nogen stor tiltro til udkastet til en lovændring, hvor det ikke defineres, hvem der skal have retten til at vurdere, hvad der er ”realistisk”.

Der er endvidere fortsat krav om de store milliardbesparelser, som var reformens økonomiske ramme, og som ligefrem skal stige i de kommende år. Ganske vist, indrømmede ministeren, havde man i de første år sparet endnu mere på førtidspensioner end forudsat med reformen. Men man kan ikke ubegrænset få flere førtidspensioner og færre ressourceforløb uden tilsvarende økonomi på budgettet.

DET LIGNER EN TANKE, at folketingsbehandlingen om Godhavns-sagen og de to forespørgselsdebatter om reformen af førtidspension og fleksjob kom ovenpå flere hundrede meget stærke personberetninger om magtmisbrug og uværdig sagsbehandling og/eller sundhedsbehandling, som blev oplæst i et 24 timers maratonarrangement, Reformramte Fortæller, på Christiansborg 3.-4. februar og livestreamet på Facebook. Det var arrangeret af sociale modstandsbevægelser i København i samarbejde med Alternativet og Enhedslisten.

Det var et gennemgående træk for næsten alle de oplæste beretninger, at de sygdomsramte ikke blot oplevede at være udsat for uretfærdig lovgivning. I mange af beretningerne optrådte der også magtfulde kommunalt ansatte, der ikke anerkendte borgerens sygdomme og funktionsnedsættelser, men pressede dem ud over evne og truede med sanktioner, hvis de ikke levede op til de umulige krav. Eller ansatte fordrejede eller ignorerede lægefaglige dokumenter og vurderinger.

Det var beretninger om socialfaglig inkompetence og om Kafkaske tilstande, hvor behandlingen fremstod meningsløs og umyndiggørende, og hvor der ikke var nogen retssikkerhed overhovedet. Det var tilstande, hvor folk følte det, som om de var blevet bragt ind i juridiske processer og blevet dømt af myndigheder uden at kunne få at vide, hvad sagen handlede om, eller hvad der var dens præmisser. Labyrinter uden udgang i den anden ende var det dækkende billede af tilstanden. Eller billedet af et ludospil, hvor kommunens folk havde magt til at behandle dem som ludobrikker, der igen og igen kunne sendes ”tilbage til start”.

Beretningerne tegnede et tydeligt billede af en social- og beskæftigelsespolitik og en forvaltningspraksis, der ofte påfører de mest syge borgere yderligere stresstilstande, depression, angst, PTSD og andre sygdomstilstande. De tegnede et billede af et system, der direkte forringer eller fjerner borgerens eventuelle restarbejdsevne på grund af systemets meningsløse indretning og den allestedsværende ventetid og usikkerhed om fremtiden. De beskrev et social- og beskæftigelsessystem, som i mange tilfælde direkte modarbejder borgerens behandling i sundhedssystemet. Mange vidnede om, hvordan mennesker, der var kommet til systemet på grund af invaliderende sygdomme eller andre livsomstændigheder, i systemet blev påført yderligere erfaringer med afmagt, usikkerhed, utryghed, angst og social deroute, der rullede og rullede som en snebold, efterhånden som tiden i systemets labyrinter gik.

VENDER VI NU TILBAGE til forespørgselsdebatten i folketingssalen 6. februar, så savner jeg en anerkendelse fra forligskredsens side af veldokumenteret og berettiget kritik fra syge og reformramtes repræsentanter.

Hvorfor skal man tro på, at de vil hjælpe borgerne, når de i det store hele ikke lytter til, hvad, borgerne selv siger, kan hjælpe dem?

Det er denne magtfuldkommenhed, dette formynderi og denne forskønnende omgang med sandheden, som giver kvalme. Der er for langt mellem de to verdener, som de reformramte og forligskredsen sidder i. Lovgivning og forvaltning bliver aldrig ”realistisk”, hvis ikke forligskredsen anerkender borgernes erfaringer og søger at værne dem mod grænsesøgende forvaltningspraksis og ophør af retssikkerhed.

Selvom de vigtigste kritikpunkter i reformen har været kendt lige siden høringsfasen i 2012, har vi ventet meget længe på den samlede evaluering og på handling fra forligskredsen. Og vi kommer åbenbart til at vente endnu længere endnu på at se et større lovforslag med mere fundamentale ændringer af uretfærdigheder og manglende retssikkerhed.

Selvom det stod i loven, at evalueringen allerede skulle være færdig i 2017, så fortsatte ministeren med at påstå, at forligskredsen har ”fremskyndet” den politiske delevaluering (som ville blive oversendt til Beskæftigelsesudvalget efter dagens folketingsdebat) og den senere fulde evaluering, som ministeren lovede færdig i løbet af en måneds tid.

Hvorfor tale om ”fremskyndelse”, når virkeligheden er en ”forhaling”? Syge borgere bliver endnu engang udsat for unødig og kostbar ventetid.

Kun viljen til handling afgør, om det er troværdigt, når man siger, at man har gode intentioner. Den har vi stadig til gode at se udfoldet.

Hør 24 timer med Reformramte Fortæller 3.-4. februar 2018

Hør folketingsdebatten fra 6. februar 2018

Se udkastet til ændringslovforslag, som er i høring nu

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

billede af kvindelige atletikudøvere
Nyheder

Ny lov: Atleter skal

have tjekket deres køn

billede af Gulddreng
Film og TV

Popidol klar til

Toppen af poppen

billede af bandidos-medlemmer
Krimi

Direktører med rockerrelationer efterlod kæmpe milliongæld til staten

billede af Kira Eggers
Kendte

Kira Eggers:

- Jeg er så træt af at

høre om samfundssind

portræt af matilde kimer
Kendte

Besked til Matilde Kimer:

"Putin-kælling"

billede af Lecoq
Nyheder

Restaurant finter

regel

om bordbestilling

billede af en politibil
Krimi

Bil beslaglagt: 22-årig knaldet for niende gang

folk på café
Corona

Dagens afstemning:
Er bordbestilling
et rimeligt krav?

person sidder ved computer med stetoskop liggende ved siden af
Krimi

Ældre lægepar afsløret

i stor svindelsag 

kvinde får foretaget en covid-19-test
Corona

Andel af nye coronatilfælde er det højeste i to uger

brandfolk i aktion ved brand på hede
Krimi

Kaffetørstige vandrere

startede hedebrand

scene fra tv-serien Matador
Film og TV

Matador-klenodier

på auktion 

restaurant set udefra
Nyheder

Her er de nye regler

for barer og restauranter 

person holder lottokupon i hånden
Helt vildt

Dansker vinder

30 millioner i lotto

den ny lillebæltsbro set nedefra
Krimi

Beruset spøgelsesbilist

kørte over lillebæltsbro

blomsterbede med krydderurter
Livsstil

Snart skal du give

den gas i haven

folk står på gaden med skilte
Nyheder

Drabsmands familie

undskylder for massakre

Ree
Kendte

Hylende morsomt: Du er fuld af løgn

Drasbæk
Kendte

Dansk krimi-skuespiller: Ramt af corona

begravelse
Kongelige

Stort galleri: Alle billederne fra begravelsen

striptease
Helt vildt

Bizart: Kvinde strippede ved begravelse

Facade på hus slibes
Advertorial

Annonce

Trænger din boligfacade til en renovering?

brand
Krimi

50 brandfolk kæmper for at slukke hede-brand

Dronning
Kongelige

Dronning Elizabeth: Derfor sidder hun alene

hveder
Mad og drikke

Derfor spiser vi hveder 

Nyheder

Familien følger prins Philip på den sidste rejse

restauranter
Nyheder

Restauranter bestormet før genåbning

En tallerken med banan skåret i skiver
Mad og drikke

Så vigtige er bananer for dig

Underholdning

Dronningen:

Vanvittigt irriterende 

Capitol Hill stormes af folk
Nyheder

Facebook:

Usikker på at lukke Trump ind igen

Et bundt asaprges og en hånd, som holder et bundt rabarber
Mad og drikke

Vi er vilde med sæson-mad

En mørkegrøn Land Rover lavet som rustvogn
Kongelige

Her er prins Philips rustvogn

En T-Rex med kæmpe mund
Dyreliv

Nyt studie:

Der fandtes milliarder af T-Rex'er

John F Kennedy
Nyheder

USA skubbede

Cuba i favnen på Sovjet

En person drikker direkte ud fra en flaske
Sundhed

Vi drikker mere end nogensinde

En ung mand med dårlig hud
Krimi

Her er drabsmanden

bag masseskyderiet

Kasper Holten gestikulerer
Underholdning

Dropper forestilling efter krænkelsessag

billede af Helen McCrory i rollen som Polly Gray i "Peaky" Blinders"
Kendte

Harry Potter-stjerne er død

blå blink
Krimi

22-årig motorcyklist mister livet 

Par ses i gynge på stranden
Rejser

Tropeparadis tilbyder
ferie og

fuld vaccination

billede af Nicklas Bendtner
Kendte

Nicklas Bendtner for retten: Risikerer hundedyr Porsche

billede af det forulykkede svævefly
Krimi

Svævefly er styrtet ned 

- flyet knækkede

billede af Katinka Bjerregaard der synger
Film og TV

Prisvindende sangerinde gør klar til Toppen af poppen

billede af vaccine der trækkes ind i sprøjte
Corona

Ny plan: 390.000 vacciner fra Pfizer om ugen

billede af annonce for Copper Inside
Nyheder

Advarsel:

Bruger du dette

mundbind?

folk går på sti i naturen
Sundhed

Hvad skal du i weekenden?: Fire fantastiske vandreruter

fitnesscenter uden mennesker
Sport

OVERBLIK: Her er der stadig lukket efter 21. april

billede af Angela Merkel
Nyheder

Merkel stukket
med
droppet vaccine

publikum ved Tinderbox
Krimi

Festival frifindes

for

ulovlig taxakørsel

Jacob Bjerregaard i samtale med Frank Jensen
Krimi

Politi efterforsker borgmester

Screendump fra Zoom
Nyheder

Ups! Politiker splitternøgen på online-møde

Dronning Margrethe vinker med gravhund ved sin side
Kongelige

Dronningens fødselsdag:

Overraskelser på stribe

politi ved bygning
Nyheder

Otte dræbt i masseskyderi

billede fra pressemøde
Sport

Aftale på plads:

Genåbning bliver

større end ventet

Frank Erichsen i profil
Film og TV

Bonderøven skifter navn

Frederik og Margrethe vinker fra balkon
Kongelige

Dagens afstemning: Bør Margrethe overlade tronen til Frederik

Margrethe vinker fra dør på slot
Kongelige

Kongehuset hårdt ramt af corona

Lysende trekant på himlen
Helt vildt

Bekræfter UFO-video

ældre mennesker spadserer i park
Nyheder

Varm weekend i vente

mads mikkelsen står foran rød væg
Film og TV

Mads Mikkelsen scorer

rolle i Indiana Jones

skilt foran rådhus med teksten rådhus
Nyheder

Ulovlige kæmpe-sommerhuse

får lov til at blive stående

beholder med naturlægemidlet HUSK
Sundhed

Tre døde efter

at have spist

naturlægemiddel

tre grønne mundbind ligger på bord
Nyheder

Krav om mundbind

forlænges til 13. maj

billede af omfavnelse mellem to kvinder
Nyheder

Dansker vinder

kæmpepris

croissant ligger på tallerken
Helt vildt

Kaldt ud til mystisk dyr:

Viste sig at være

en croissant

magnus heunicke iført mundbind
Nyheder

Åben for at tilbyde

droppet vaccine 

Jennifer Lopez og Alex Rodriguez smiler stort
Kendte

Stjernepar går 
fra hinanden

En barmfager Samatha Fox i rødt lingeri.
Nostalgi

Tillykke til Samantha Fox

55 år i dag

Carsten Bjørnlund og Marie Bach Hansen står i militærtøj
Film og TV

Arvingerne-stjerner

skal opklare mord

i Hvide Sande 

morten messerschmidt taler
Nyheder

Messerschmidt:

Jeg har ikke begået

noget ulovligt

En bilrude med et skudhul
Krimi

Tilfældig kvindes bil

ramt af skud i Aarhus

En flod med hvidt vand
Helt vildt

Efter tankvognsuheld:

Mælk i stride strømme

Silas Holst og en rød murstensvilla
Kendte

Silas Holst jubler

Villaen solgt

En tjener serverer kaffe til to kvinder
Corona

Dagens afstemning:

Er det skørt med coronapas

ved udendørsservering

Kongefamilien med 7 oldebørn i en sofa
Kongelige

Rørende billede:

Oldebørnene samlet

En barfodet mand går på en træstamme
Sundhed

Usundt at gå med sko

En pige sidder og læser en bog på en terrasse i et sommerhus
Livsstil

Gode råd:

Sådan gør du terrassen klar

Fire smukke unge kvinder holder på deres gravide maver
Helt vildt

Fire søstre gravide

på næsten samme tid

En kæntret båd og en gummibåd på vej mod den
Krimi

Kæmpe skibsforlis:

1 død og 12 savnes

En tegnet ældre mand i en retssal
Krimi

Bombe fra overlæge:

Floyd døde af hjerteanfald