Blogger: Af respekt for kontanthjælpsmodtagere skal vi slå hårdt ned på socialt bedrageri

Laura Lindahl er medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Hun er beskæftigelsesordfører, børne- og socialordfører og udlændinge- og integrationsordfører. Hun er derudover Rådmand på Frederiksberg, hvor hun er formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Laura er født i 1983 og uddannet cand.merc.filosofi fra CBS og arbejdede med kommercielle partnerskaber inden for sportens verden, inden hun blev valgt i folketinget i 2015. Privat bor Laura på Frederiksberg med sin mand Tobias. Sammen har de to børn. 

DER ER MANGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE, som pligtskyldigt dukker op til møder hos jobcentret, holder deres aftaler med kommunen og tager de jobs, som de får tilbudt.

Det kun godt, for så lever de op til den samfundskontrakt, vi har i Danmark. Kontrakten går ud på, at jobparate i kontanthjælpssystemet, der lever af offentlige ydelser, eksempelvis er forpligtet til at tage det arbejde, de får tilbudt. Vi må kræve, at alle gør, hvad de kan for at forsørge dem selv og deres familier.

Desværre har det i mange år været for nemt at snyde systemet og begå socialt bedrageri. Og det svækker tilliden til vores velfærdssamfund.

HVIS MAN IKKE OVERHOLDER vores samfundskontrakt, så skal det have en meget klar konsekvens. Alt andet er respektløst over for alle danske skatteydere og ikke mindst de kontanthjælpsmodtagere, som er klar til at gøre hvad som helst for at komme i arbejde.

I et et nyt udspil med 20 konkrete initiativer lægger regeringen op til at forenkle og skærpe kontanthjælpssystemet. Det skal gøre op med det spild af ressourcer, som præger kontanthjælpssystemet i dag. Og det skal være en løftestang til at gøre tiden på passiv forsørgelse så skånsom som muligt.

Helt konkret får kommunen nemmere ved at gøre brug af sanktionsmuligheder over for sociale bedragere. Det er ikke nemt i dag. Kommunerne har i dag ikke mindre end 74 forskellige satser på kontanthjælpsområdet, de kan gøre brug af, hvis ledige ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er ikke rimeligt over for hverken kommune eller ydelsesmodtager.

NU FORENKLES REGLERNE, så der fremover blot bliver fire satser. Fremover skal det koste enten 200, 400, 600 eller 700 kroner pr. dag, hvis man bryder reglerne. Nemt at overskue – og ikke mindst nemt at mærke. Samtidigt vil sanktionerne også falde meget hurtigere.

Der er ikke noget at frygte for de kontanthjælpsmodtagere, som i forvejen overholder deres aftaler – vi vil alene slå ned på dem, der uberettiget opholder sig i udlandet, laver sort arbejde eller på anden måde snyder systemet.

Udover at forenkle satserne forenkler vi også vejledningsindsatsen, så borgerne i højere grad bliver gjort bekendt med rettigheder og pligter. De økonomiske sanktioner skal heller ikke længere kunne kompenseres via boligstøtten, og så skal det have en konsekvens for de flygtninge, der ikke vil underskrive en medborgerskabserklæring.

Af respekt for alle de kontanthjælpsmodtagere, som lever op til samfundskontrakten, skal vi slå benhårdt ned på socialt bedrageri.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.