Bistand gør lande fattige
Danmark er blevet et rigt land, fordi vi har måttet klare os selv. Derfor er det forkert at give økonomisk hjælp til fattige lande - det vil kun gøre landene endnu fattigere.

Af Simon Espersen
Can.scient.soc

Den 11. december skrev journalist Jacob Basbøll i Nyhedsavisens leder, at »frihandel, ikke bistand, vil hjælpe verdens fattigste fremad«. Engang var Nordeuropa også lige så fattigt som et moderne u-land, og det har været endnu fattigere.
Vores store held var imidlertid, at vi slap for at blive et projekt for velmenende idealister uden økonomisk indsigt.

I Danmark har man derfor kunnet skabe velstand uden at blive modarbejdet af mennesker, der ikke forstår helt basale årsagssammenhænge mellem evnen til at skabe og evnen til forbruge, og som i stedet har stillet årsag og virkning på hovedet. Vi har i det store hele været forskånet for projektmagere og tvangsopkrævet bistandshjælp.

Det er ganske vist rigtigt, at vikingerne plyndrede andre. Derved skabtes blot ingen velstand. Der var i stedet netop tale om det, vi i dag kalder for omfordeling  - det vil sige, at visse mennesker berigede sig på andres bekostning, mens den samlede velstand blev reduceret.

Uden ydre bistand

Har man svært ved at forstå økonomisk argumentation, kan man kaste sig over forfatter og nobelpristager Johannes V. Jensens storslåede roman Den lange rejse . I sin roman om menneskets verdenshistorie beskrives tiden fra de første mennesker forlod Afrika til koloniseringen af Nordeuropa og op til vor tid: Først var ingen mennesker, så var nogle flere og så blev her mange.
Undervejs har man uden ydre bistand overlevet, formået at tage sig af de svageste samt mangfoldiggøre sig, mens man i løbet af generationer har forbedret sin materielle og åndelige situation.

Frihed og ejendomsret

Rigtig stærkt gik det med velstandsskabelsen på det tidspunkt, hvor man fandt ud af at formulere og forsvare ejendomsretten og den personlige frihed: Det vil især sige fra og med den amerikanske frihedsrevolution i 1776.
Principperne herfra bør nu med flere årtusinders forsinkelse også udbredes til de sidste egne af verden, jævnfør frihandelen.

Og så bør vi kæmpe for at styrke disse principper i vores del af verden, hvis og såfremt vi ønsker at bevare vores egen velstand.