Billister på stoffer skal straffes
Det skal gøres strafbart at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Det mener justitsministeren, der nu vil fremsætte en nyt lovforslag.

Det skal være slut med at køre bil med stoffer i blodet. Det mener justitsminister Lene Espersen, der vil fremsætte et lovforslag om at indføre en nulgrænse for kørsel under påvirkning af stoffer.

»Det er min klare opfattelse, at der bør sættes hårdt ind over for bilister, der er påvirkede af euforiserende stoffer. Sådanne bilister er til stor fare for de øvrige trafikanter. Jeg vil derfor tage initiativ til at indføre en nulgrænse for kørsel med motordrevet køretøj med euforiserende stoffer i blodet,« siger justitsminister Lene Espersen.

Hun vil derfor foreslå, at det fremover bliver strafbart at føre eller forsøge at føre motordrevet køretøj, hvis en person har euforiserende stoffer i blodet, som er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden. Som reglerne er i dag er det ikke i sig selv ulovligt at køre med euforiserende stoffer i blodet, medmindre den pågældende er ude af stand til at føre køretøjet på betryggende vis.

Med det kommende lovforslag vil justitsministeren skærpe sanktionsniveauet, således at reglerne for brug af euforiserende stoffer i trafikken sidestilles med reglerne for brug af alkohol.

Det kommende lovforslag skal desuden gøre det muligt for politiet at anvende spyt- og svedprøver og at kigge bilisterne dybt i øjnene for at se, om de er påvirket af euforiserende stoffer. Samtidig vil justitsministeren foreslå, at det bliver muligt for politiet at anvende målinger af alkoholkoncentrationen i udåndingsluft som bevis i sager om spirituskørsel.

Betænkningen vil nu blive sendt i høring.