Bankpakker og Grækenland skyld i bankfyringer
I dag har Jyske Bank meddelt, at 250 medarbejdere skal forlade banken. 150 bliver fyret med det samme. Foto: Jyske Bank
Jyske Bank siger farvel til 250 ansatte. Det er den internationale finanskrise og bankpakkerne, der har ramt bankens.

Dyre bankpakker, hvor bankerne har måttet spytte i den fælles kasse, og den økonomiske afmatning verden over er afgørende for, at Jyske Bank i dag har meddelt, at 250 medarbejdere mister jobbet i banken. 150 af dem bliver fyret med øjeblikkelig virkning.

En ærgerlig ordførende direktør Anders Dam peger på, at Jyske Bank har forsøgt at vokse sig ud af den finansielle krise.

"Problemet har bare været, at lige så snart vi har fået en masse kunder ind, har de eksisterende kunder afviklet deres forretninger med os, og det kan man altså ikke sidde overhørig, når omkostningerne samtidig vokser, og fremtiden ser dyster ud," siger Anders Dam til Newspaq.

Han forklarer, at den økonomiske krise, som flere lande er landet i på statsplan også rammer helt ind i den danske finansielle sektor.

"Det er Grækenland og USA, og i det hele taget den mistrøstige situation som de vesteuropæiske staters gældssituationer er i for manges vedkommende, for det gør jo, at de ikke har det rådighedsrum for at stimulere økonomien, som man troede, man havde i 2008, hvor man relativt hurtigt kunne afbøde virkningerne af finanskrisen," siger Anders Dam.

Den ordførende direktør giver sine fyrede ansatte de bedste anbefalinger med på vejen. Han ærgrer sig over, at det har været nødvendigt at gribe til fyringer.

"Det er en frygteligt trist besked at skulle sige farvel til 150 gode og loyale Jyske Bank-medarbejdere, men det er nødvendigt på grund af den samfundsøkonomiske krise og på grund af de strammere sektorvilkår, der gælder for pengeinstitutter. De to ting i forening har bragt os i en situation, hvor vi ikke længere ser en holdbar udvikling mellem indtægter på den ene side og omkostninger på den anden, og derfor griber vi ind," fastslår han.

De 150 bliver som sagt afskediget nu, mens de sidste 100 forlader banken ved naturlig afgang.