Anti-terrorlovene gør Danmark til et tryggere sted
Overvågning, aflytning og forskning i forbindelsen mellem islam og terror. Det er de våben, vi skal bruge i kampen mod terrorisme Af MF Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti

Forleden dag rejste Enhedslisten spørgsmålet om Danmark er blevet et tryggere sted, efter krigen mod terror var begyndt?

Strammere lovgivning

Svaret er naturligvis, at hverken Danmark eller vores allierede i krigen mod terror havde ønsket sig, at ekstremistiske muslimer havde indledt en terrorkrig mod Vesten. Men det er den realitet vi står i, og det er på den baggrund, at indsatsen mod terror blev indledt.
De vigtigste redskaber i indsatsen mod terror er således den strammere lovgivning, der gør, at det er blevet muligt bedre at overvåge og forebygge terror. Det har også betydet, at der i Danmark pt. pågår to retssager mod unge islamister, der angiveligt var langt fremme i planlægningen af terroraktioner.
Havde vi ikke strammet lovgivningen og givet politi- og efterretningstjenester øgede beføjelser til aflytning og overvågning, havde vi måske i dag oplevet et terrorangreb på dansk grund.

Forskning i islam

Men vi kan gøre mere for at forebygge terror. Dansk Folkeparti har længe stået til lyd for, at det skal være muligt at videoovervåge centrale pladser og trafikknudepunkter for at kunne forebygge og opklare eventuelle terrorangreb. Det gælder med terror som med så mange andre områder i tilværelsen; det er bedst at forebygge. Derfor må der investeres i lødig forskning i forbindelsen mellem islam/islamisme og terror.
Det må være i alles interesse at få blotlagt de mekanismer indenfor Islam, der kan føre til radikalisering af mennesker i en sådan grad, at de ønsker at sprænge sig selv og deres omgivelser i luften.
Indsatsen mod terror vil ikke slutte foreløbig, men arbejdet for at forebygge terror vil konstant udvikle sig og kræve, at myndighederne nøje overvåger repræsentanter for en tænkning, der kan drive mennesker ud i terrorisme.
DF er garanten for, at den tryghedsskabende indsats mod terror konstant vil have politikernes bevågenhed.