Antallet af sager om diskrimination stiger
Flere oplever, at de bliver afskediget eller uretfærdigt behandlet alene på grund af deres hudfarve, køn eller alder. Foto: Colourbox
Sagsbunkerne vokser hos Ligebehandlingsnævnet. Sidste år behandlede nævnet 190 sager mod 116 i 2010.

"Jeg bliver diskrimineret af chefen".

Stadig flere danskere føler sig diskrimineret på grund af deres køn, alder eller etniske oprindelse.

Det mærker man i Ligebehandlingsnævnet, der sidste år afgjorde 190 sager.

Det er en voldsom stigning i forhold til 2010, hvor nævnet afgjorde 116 sager. Det viser helt nye tal.

Det er de hårde økonomiske tider, der får sagsbunkerne til at vokse, siger landsretsdommer Tuk Bagger, formand for Ligebehandlingsnævnet.

"Mange af vores sager er afskedigelsessager, så jeg tror, at det afspejler krisen," siger hun til Newspaq.

Desuden er folk blevet mere opmærksomme på deres rettigheder og på nævnets eksistens, påpeger nævnsformanden.

Ligebehandlingsnævnet har eksisteret siden 1. januar 2009. I godt halvdelen af sagerne får klageren medhold.

Det gælder blandt andet to kommunale indsatsledere på 60 og 64 år, der netop har fået medhold i, at de blev fyret på grund af alder.

De to fyrede kan nu se frem til en godtgørelse på hver 115.000 kroner.

Begrundelsen for netop at afskedige de to var, at de havde mindre uddannelsesmæssige kvalifikationer end de øvrige fire indsatsledere.

Alle seks indsatsledere har imidlertid nøjagtig samme uddannelse, og derfor fandt nævnet, at de to var blevet opsagt på grund af alder.

I alt modtog Ligestillingsnævnet sidste år 347 sager.