Administration 

Ansvarlig anlægsaftale udbygger Københavns kernevelfærd

PRM / Ansvarlig anlægsaftale udbygger Københavns kernevelfærd

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Et klart princip for den netop indgåede aftale har været at prioritere alle de anlægsprojekter, som er nødvendige for at skaffe plads til byens mange børn på folkeskoler og i daginstitutioner. Også kapacitet til byens udsatte i botilbud er prioriteret. Ligeledes har det vægtet højt at videreføre byggeprojekter, hvor kommunen allerede har indgået kontrakter med entreprenører eller andre eksterne parter, så aftaler ikke brydes og byggeri går i stå.

Trods en stram anlægsramme kalder overborgmester Frank Jensen (S) aftalen 'flot og ansvarlig'. Han glæder sig over, at alle syv partier, der står bag kommunens budget for 2019, bakker op om aftalen.

"Nu sikrer vi plads til Københavns mange børn og renoverer og bygger nyt til byens udsatte. Jeg vil gerne takke budgetpartierne for at tage ansvar og være med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere kernevelfærd af en høj kvalitet, selvom byen vokser", siger Frank Jensen.

Med aftalen arbejder København videre med at sikre plads til godt 2.500 daginstitutionsbørn, 8.750 flere folkeskoleever og en helhedsrenovering af 25 skoler. Arbejdet med at opføre tre nye skoleidrætshaller prioriteres også sammen med planlægningen af yderligere fem haller, et bibliotek og en svømmehal i tilknytning til byens folkeskoler. Alt sammen for at sikre plads til bevægelse og fritidsaktivitet i en by, der vokser med rundt regnet 10.000 nye borgere om året.

Da regeringen sætter et loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge på anlægsprojekter, har Økonomiforvaltningen været nødt til at udskyde nogle projekter, der allerede er finansieret. Blandt andet vedligehold og renovering af flere af kommunens bygninger, og en række byggeprojekter, hvor kommunen endnu ikke er kontraktligt forpligtet.

Citater til brug for pressen:

Socialborgmester Mia Nygaard (R):

"Jeg er glad for, at vi på trods af en stram økonomi kan fortsætte med både at renovere og bygge nye botilbud til Københavns udsatte borgere. Det er der et stort behov for. Det skal vi fortsætte med de kommende år, selv om statens anlægsloft betyder nogle urimelige bindinger på vores muligheder for at bygge nyt til vores udsatte borgere. Vi har brug for flere billige sociale boliger, så København bliver en by med blandede boliger."

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF):

"Jeg er glad for, at vi både har sikret penge til brandsikring på vores plejehjem, og til at starte byggeriet af et nyt Center for Diabetes. Centret skal tilbyde det stigende antal københavnere, der hvert år får konstateret diabetes, den bedste støtte og vejledning til at leve et godt liv med sygdommen. Samtidig er det vigtigt for mig, at vi i denne aftale giver daginstitutionsområdet et ordentligt løft, så rammerne for vores børn styrkes."

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V):

"Som beskæftigelsesborgmester er jeg tilfreds med, at der er afsat penge til at blive færdig med Danmarks mest moderne jobcenter på Gammel Køge Landevej. Som leder af Venstre er jeg kisteglad for, på københavnernes vegne, at vi får gennemført forundersøgelsen af havnetunnelen, så vi på et tidspunkt kan sende den tunge trafik ned under jorden og væk fra Indre by."

Gruppeformand Jakob Næsager (K):

"København skal fungere i hverdagen. Derfor er vi konservative glade for, at byens kerneydelser prioriteres, så børnene kan blive passet og eleverne komme i skole, men også at veje og cykelstier holdes ved lige. Det er ærgerligt, at en række andre projekter må udsættes."

FAKTA: Økonomiforvaltningens byggeprojekter i 2019

I alt er prioriteret 213 anlægsprojekter til en samlet pris på cirka 1,9 mia. kr. i 2019. Udover mere plads til byens børn omfatter aftalen fx også:


Kapacitet social og skole

 • Modernisering af 457 botilbudspladser. Anlæg af 47 nye botilbudspladser og planlægning af 70 nye botilbudspladser.
 • Planlægning af 286 nye skolepladser på Københavns specialskoler

Kultur og idræt

 • Anlæg af Østerbro Skøjtehal
 • Anlæg af Kulturcenter Kildevæld Østerbro
 • Flytning af Nørrebro Bibliotek
 • Renovering Brønshøj Vandtårn, Kulturcenter
 • Anlæg af Kampsportens Hus
 • Modernisering af Musiktorvet, Amager

Øvrige

 • Helhedsplan for Toftegårdsplads, Valby
 • Helhedsplan for De Gamles By, Nørrebro
 • Planlægning af havnebusser til Nordhavn og flere havnebusstoppesteder i Inderhavnen
 • Forundersøgelse af Østlig Ringvej (Havnetunnel)
 • Projekter, med energibesparende effekt i kommunens bygninger.

Den fulde liste over de projekter, som Økonomiforvaltningen gennemfører i 2019, kan findes her: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22284141-30747318-1.pdf

Kontakt:

Overborgmester Frank Jensen (S) - via presserådgiver Susan Norsker tlf.: 2134 7504

Socialborgmester Mia Nygaard (R) via pressechef Sten Kristensen tlf.: 2637 0278

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilie Lonning-Skovgaard (V) via pressechef Claus Bøggild Eriksen tlf.: 2282 8437

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) via pressechef Thomas Brahm tlf.: 29422549

Gruppeformand Jakob Næsager (K) tlf.: 2348 8012

Gruppeformand Alex Vanopslagh (LA) tlf.: 2552 4076

Gruppeformand Carl Christian Ebbesen (DF) tlf.: 2112 3320

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: