Amerikanske studenter elsker danmark
Amerikanske studerende er vilde med at læse i Danmark, og inden for de seneste fem år er antallet af studerende, der kommer hertil, nærmest fordoblet.

Det er populært at studere i Danmark, når man kommer fra USA. Det fremgår af en ny rapport fra USA?s største udvekslingsprogram, International Institute og Education (IEE), skriver Ugebrevet A4.

Siden 2001 er antallet af amerikanske studerende, der tager hele eller dele af deres videregåemde uddannelse i Danmark steget med 87 procent. I skoleåret 2005-2006 valfartede 1.529 amerikanske studerende til det danske uddannelsessystem. Det var 95 flere end året før. Og det tal er langt højere end vore nabolande Sverige og Norge, hvor tallene for samme skoleår var på henholdsvis 769 og 291 studerende.