Aktivering i jobcentrene giver blandet succes
Jobcentrene sikrer kun beskæftigelse til under 40 procent af ledige, der kommer i aktivering. Foto: Colourbox
Et halvt år efter, at de ledige har deltaget i aktivering er færre end fire ud af ti i beskæftigelse.

Det er langt fra sikkert, at aktivering er vejen til et job. Det må tusindvis af ledige landet over sande. Et halvt år efter, at de ledige har deltaget i aktivering er færre end fire ud af ti i beskæftigelse. Og i en lang række kommuner er resultaterne endnu dårligere.

Det viser data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens database jobindsats.dk, som Ugebrevet A4 har analyseret. De nedslående resultater kommer samtidig med, at regeringen arbejder på højtryk for at skabe en såkaldt akut-pakke, der skal hjælpe de tusindvis af ledige, der er i risiko for at blive ramt hårdt, når deres dagpengeperiode udløber til nytår.

Det præcise indhold af akutpakken er ukendt. Men at aktivering bliver en del af pakken anses som sandsynligt. Og så må de ledige håbe, at netop deres kommune er blandt de bedste til at trylle aktivering om til beskæftigelse.

Ifølge A4's kortlægning er der nemlig enorme forskelle på kommunernes resultater. I den ene ende af skalaen, lykkes det for Rebild at få 45 procent af de ledige til at være beskæftiget eller i uddannelse et halvt år efter, de har afsluttet aktiveringen. I den anden ende af landet - og succeslisten - er det kun 27,5 procent af de ledige i Høje-Taastrup, der opnår det samme.

På landsplan er det 35,8 procent af de aktiverede ledige, der seks måneder senere er i beskæftigelse. Beregningerne tager udgangspunkt i alle ledige dagpengemodtagere, der i perioden 3.kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 fik en aktiveringsindsats på minimum 21 hverdage i træk.

I Rebild mener man, at succesen skal forklares med, at 90-95 procent af de ledige selv finder deres aktiveringssted. Samtidig satser kommunen benhårdt på aktivering i private virksomheder, hvor jobeffekten ofte har vist sig at være bedre end, hvis aktiveringen foregår på en offentlig virksomhed.

- Vi har et system med hjælp til selvhjælp. De ledige, der har brug for en virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob, får et lille kursusforløb med tips og gode råd til, hvordan de selv kan finde en virksomhed, der vil og kan give dem et aktiveringstilbud. Det er effektivt, siger Anne Mette Uttrup Brügge, funktionsleder i Jobcenter Rebild.

A4's gennemgang af jobcentrenes succes med aktiveringen viser, at de tre mest effektive jobcentre alle er jyske. Nummer fire på top 10 listen er jobcenter Sorø med en effektivitetsprocent på 41,8.

- Vi stoler på vores ledige. For de både kan og vil gerne finde et job. Derfor går vi efter kvalitet og ikke kvantitet, og i Sorø satser vi massivt på privat virksomhedsrettet aktivering. Vi går efter målrettede tilbud til de ledige, og ingen får det samme tilbud to gange, lyder forklaringen på succesen fra Sorøs jobcenterchef, Kaare Pedersen.

Blandt de ti dårligste jobcentre er der ingen, der formår at få mere end tre ud af ti ledige i job inden for de første seks måneder efter endt aktivering. På listen over de ti dårligste er der flere københavnske vestegns-kommuner, men det er ikke et ufravigeligt faktum, at der er lav effekt af aktivering på Vestegnen.

Herlev ligger med en effekt på 30 i bunden, men nabokommunerne Ballerup, Furesø, Gladsaxe, København og Rødovre ligger pænt omkring landgennemsnittet på 35. I Herlevs nabokomme Glostrup går det endda meget fint. Med en effekt på 37,9 ligger Glostrup i den bedste tredjedel. Glostrup har endda med en arbejdsløshed på 5,0 procent en højere andel arbejdsløse end Herlev, hvor det er 4,3 procent af arbejdsstyrken, der er ledig.

I Herlev har jobcentret ikke nogen indlysende god forklaring på bundplaceringen. Centret oplyser, at en del af forklaringen kan være, at kommunen tidligere havde hele indsatsen for dagpengemodtagere udlagt til anden aktør, og hverken der eller i jobcenteret var der fokus på at give en virksomhedsrettet aktivering.

I Glostrup er jobcenterchef Claus Oppermann glad for den gode aktiveringseffekt, som han mener, skyldes god borgerservice og grundig sagsbehandling.

- Ledige som kan selv, hjælper vi til selvhjælp med et kærligt puf. For de ledige dagpengemodtagere, der har brug for hjælp, satser vi meget på virksomhedsrettet aktivering, siger Claus Oppermann.

I Glostrup lader man ikke som i Rebild de ledige om selv at finde aktivering. I Glostrup bruges mange ressourcer og meget tid på det virksomhedsopsøgende arbejde med at skaffe pladser og følge op på virksomhedspraktikker og løntilskudspladser til de ledige.

- Vi presser på over for arbejdsgiverne med at forvandle virksomhedspraktikker og løntilskudsjob til ordinært arbejde. Fire uger i virksomhedspraktik er ofte nok, så burde de fleste arbejdsgivere kunne bestemme sig til en fastansættelse eller ej, forklarer jobcenterchefen fra Glostrup.