Afviser nyt Rigshospital
Formanden for Region Hovedstadens sygehusstrukturudvalg var lidt for hurtig i replikken, da han i går luftede muligheden for et nyt Rigshospital på Amager

Politikerne i Region Hovedstaden er enige om, at det er en god idé at lægge billet ind på en byggegrund på Amager, så der snart kan bygges et tiltrængt nyt hospital i en bydel med stor befolkningstilvækst. Men da formanden for Region Hovedstadens sygehusstrukturudvalg, Knud Andersen (V), i går næsten fik placeret et nyt Rigshospital på byggegrunden, trådte de øvrige partier bremsen i bund.

Knud Andersen mener kort sagt, at tiden er inde til et nyt Rigshospital, som indrettet til de nyeste behandlingsmetoder vil have en optimal placering i Ørestaden, også med hensyn til patienter fra hele det sydelige Sverige.

»Jeg tror, at Knud Andersen har misforstået et eller andet. Rigshospitalet ligger, hvor det ligger, og det skal fortsat være vores flagskib. Hvis man byggede et nyt Rigshospital på Amager, skulle det gamle Rigshospital i givet fald være nærhospital, og sådan et har vi ikke brug for. Det, der hidtil har været enighed om, er en afløser for Amager Hospital, som lige nu er delt op i tre afdelinger,« siger socialdemokraternes ordfører Lars Engberg.

Også de radikales ordfører, Kirsten Lee, er tilbageholdende overfor idéen. Hun ser gerne et nyt hospital på Amager, men hun ser endnu hellere en udbygning af kapaciteten på Vestegnen, hvor der er flest syge.

De konservatives ordfører synes umiddelbart, at det lyder som en spændende idé, men:

»Lige nu er vi enige om en option på en byggegrund på Amager, men hvilket hospital der skal bygges, og hvad der skal hældes i det, det må tiden vise,« siger Benedikte Kiær.

»Hvis Rigshospitalet skal kunne leve op til den effektivisering, som regeringen lægger op til, så kan det ikke ske under de nuværende rammer. Skal vi tilbageerobre den førerposition, som vi har haft engang, så har vi brug for et nyt og veludstyret Rigshospital med grobund for forskning og specialisering, for vi har folkene, vi mangler bare faciliteterne,« argumenterer Knud Andersen.

Region Hovedstadens forslag til en ny hospitals- og psykiatriplan offentliggøres lørdag klokken 14.00 på et pressemøde på Kongens Vænge 2 i Hillerød.