Abort er etisk frastødende

Nyhedsavisens Standpunkt 22. december, skrevet af journalist Jesper Helmer, tager fat omkring et tabu i den offentlige debat. Omkring de provokerede aborter, der etisk er frastødende, i og med at det ikke kan være et socialt anliggende og problem, at man på så sent et tidspunkt bestemmer sig for at dræbe liv. I 24. uge. For øvrigt er det også etisk problematisk at acceptere 12-ugers-kriteriet. Vi ved alle, hvilke tragedier, der udspandt sig i fordums tid med kvaksalvere og slibrige koner, der mod betaling udførte svangerskabsafbrydelser. Men på tærsklen til år 2007 har der indfundet sig et bredt kendskab til beskyttelse, enten i form af kondom, p-piller eller andre tiltag. At sætte kvindens ret til at vælge over et barns ret til livet er retten på vrangen. Lovgivningen burde tilpasses den etik, de fleste anser for sædelig livsførelse. Det er helt korrekt, når Jesper Helmer udelader de religiøse overtoner. Det her er for vigtigt til at blive forplumret af en tandløs kirke. Det er dobbelt(a)moralsk, at man på én hospitalsstue forsøger at redde de for tidligt fødte, og på stuen ved siden af udfører de sene aborter.