Århus Kommune handler humant

I Nyhedsavisen blev det påstået i en artikel, at Århus Kommune i børnesager lader problemerne vokse, før de griber ind eller hjælper. Vi i Danmarks Børn har et helt andet billede af sandheden.

Gennem vores virke som bisiddere i børnesager i Århus Kommune oplever vi, at kommunen har en moderat og humanistisk holdning til forvaltning af børnesager, og at man til barnets bedste prøver at holde barnet hjemme hos sine forældre, hvis det er realistisk.

Det sker ved at hjælpe og støtte de biologiske forældre til at drage omsorg for barnet. Hvis dette ikke fungerer, bliver en beslutning taget om, hvordan man så bedst hjælper barnet uden for hjemmet, herunder for eksempel en anbringelse i en plejefamilie. Anbringelsen sker helst i forståelse og samarbejde med familien.

I artiklen udtalte formanden for Netværk for plejefamilier, Lilly Bach Andersen sig omkring Århus Kommunes forvaltning af børnesager, at »når børnene endelig bliver fjernet fra hjemmet og sendt i plejefamilie, kan det næsten være for sent«. Senere i artiklen citeres Lilly for:

»Det er ikke længere nok bare at være et hjem som plejefamilie«.

Danmarks Børn bliver bekymrede, når vi læser Lilly Bach Andersens holdninger som formand for Netværk for plejefamilier. Vi mener, at når man vælger at blive plejefamilie, bliver man nødt til at erkende, at man ikke arbejder med det optimale, erkende, at man arbejder med børn i social nød. Det at blive fjernet fra sin mor eller far er heller ikke det optimale for barnet. Det lyder ikke som om, Lilly Bach Andersen forholder sig objektivt og selvkritisk til brugen af plejefamilier? Det lader til, at hun ikke forstår Århus Kommunes menneskelige grundholdning, som ligger bag forvaltningen af børnesager.

Det er jo ikke plejefamilierne, der skal afgøre, hvorvidt et barn skal anbringes uden for hjemmet, eller afgøre, hvornår et barn skal fjernes. Og tak for det, for da ville der være noget af et inhabilitetsproblem, ville det ikke?

Og er der ikke noget af et inhabilitetsproblem i, at Lilly Bach Andersen som formand for Netværk for plejefamilier, overhovedet udtaler sig som hun gør offentligt?

Hvis interesser varetager hun?

Børnenes og plejefamiliernes eller kun plejefamiliernes?