Førtidspensionist: Leger jobcentrene læger?

Er sagsbehandlere på jobcentre bedre end læger til at vurdere, om en syg person kan arbejde? Sådan spørger debattør på Jyllands-Posten.dk. (Foto: Foto: Torben Christensen, Scanpix.)

Forarget debattør mener ikke, at det bør være kommunernes opgave alene at vurdere, om en person på trods af sygdom kan arbejde. Hvad synes du?

Ved sagsbehandlere bedre end læger, hvor meget en person er i stand til at arbejde?

Sådan spørger førtidspensionist Jesper van der Schaft i et debatindlæg på Jyllands-Posten.dk

"Undskyld mig, men hvornår er de ansatte i jobcentrene begyndt at kunne finde ud af, hvilke arbejdsopgaver en person, som for eksempelvis har sclerose og smerter hver eneste dag, kan udføre?"

Noget af det, der har fået førtidspensionisten op i det røde felt, er en artikel fra Avisen.dk

I den fortæller KL, at det er jobcentrenes opgave at vide, hvad der er bedst for borgerne. Ikke lægerne.

- Det er jobcentrene, der har til opgave at vurdere, hvilken beskæftigelsesindsats der skal til, og det er det, jobcentrene er specialister i. Lægerne er uddannede i medicin og er rigtig dygtige til at stille diagnoser, sagde Camilla Treldal Jørgensen, der er chefkonsulent i KL, til Avisen.dk.

Det er jobcentrenes rehabiliteringsteams, der bestemmer, om en borger skal i ressourceforløb eller have førtidspension. Her sidder læger med speciale i arbejdsmedicin, forklarede Camilla Treldal Jørgensen.

Det mener Jesper van der Schaft imidlertid er sort snak. Ifølge ham kan det aldrig være jobcenteret alene, der ved bedst.

"De ansatte i jobcentrene har da ikke lægelige kompetencer til at vurdere, hvor mange smerter, deres klienter har, samt hvor meget deres klienter kan klare af arbejdsopgaver."

Han henviser her til en anden artikel fra Avisen.dk, hvor praktiserende læge Benny Ehrenreich står frem og fortæller sine oplevelser som læge.

Jeg kan bare se mine patienter blive mere og mere syge, mens de bliver kastet rundt i systemet, men den vurdering bliver bare ikke taget for gode varer, sagde Benny Ehrenreich til Avisen.dk

Derfor mener Jesper van der Schaft, at det er en "ommer", når KL mener, at jobcentrenes ansatte ved, hvad der er bedst for de syge borgere.