3F 3F: Et stort løft af integrationsindsatsen
Carsten Koch-udvalgets forslag til en ny integrationsindsats trækker i den helt rigtige retning. 3Fs forbundssekretær Søren Heisel er enig i, at fokus skal ligge på en tidlig, individuel og sammenhængende indsats for nyankomne udlændinge, og at målet skal være en fast tilknytning til arbejdsmarkedet
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats - det såkaldte Carsten Koch-udvalg - har netop afleveret deres delrapport om integrationsindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge. 3F kalder anbefalingerne for gode og mener, at de kan resultere i et markant løft af integrationsindsatsen.

- Udvalget kommer med en lang række glimrende anbefalinger, som ligger helt i tråd med 3Fs syn på, hvad der får en integrationsindsats til at virke. Fx er vi helt enige i, at vægten skal lægges på job og uddannelse, og at indsatsen skal bygge på principperne om ret og pligt i det danske samfund, siger Søren Heisel, forbundssekretær i 3F.

Han mener, at det af hensyn til både de udlændinge, som kommer til landet, og finansieringen af velfærdssamfundet er helt afgørende, at integrationen i Danmark bliver styrket, så fx en meget større andel af ikke-vestlige indvandrere får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Derfor er det helt rigtigt, når udvalget fx anbefaler en mere virksomhedsrettet indsats, at danskundervisningen foregår på arbejdspladsen, en tidlig og grundig kompetenceafklaring og mere mentorstøtte.

Søren Heisel understreger, at 3F har nogle bud på, hvordan det kan sikres, at den styrkede indsats kommer bedst muligt i spil. Et af vores forslag går blandt andet ud på, at den tidlige kompetenceafklaring gøres til en bredere ressourcemæssig afklaring.

- Selvfølgelig skal vi have fokus på at få klarlagt og udnyttet udlændingenes faglige kompetencer, for det er jo umiddelbart vanvittigt at lade tandlægen køre taxa eller tømreren gøre rent. Og det er altafgørende at få sat hurtigt ind med virksomhedsrettet opkvalificering, hvis det er nødvendigt. Men det er samtidig meget vigtigt at få en afklaring af de nyankomnes ressourcer bredt set - altså hvad angår personlige og sociale ressourcer, som også kan spille ind på en integrationsproces.

- I øvrigt foreslår 3F, at man inddrager kollegaerne på arbejdspladsen, når mentorstøtten skal opprioriteres.

- Når udlændinge skal integreres, er arbejdspladsen og sidemandsoplæring den helt indlysende vej at gå, så derfor tænker jeg også, at kollegaer vil være de mest oplagte mentorer. Og som faglig organisation vil vi meget gerne bidrage til at få denne indsats til at fungere, siger Søren Heisel og understreger, at det er vigtigt, at den virksomhedsrettede indsats for udlændinge sker på vilkår, der svarer til ordinære løn- og ansættelsesvilkår:

- Det skylder vi de nye, udenlandske kollegaer, men det skylder vi også alle andre på arbejdsmarkedet, så der ikke er risiko for at ansatte fortrænges fra deres job, fordi det pludselig bliver muligt at ansætte udlændinge til billigere penge.

For yderligere kommentarer ring til 3Fs pressetelefon på 8892 8892

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.