20 forslag til at mindske antallet af omsorgssvigtede børn

1. Der bør være grænser for antallet af børnesager per sagsbehandler.2. Sagsbehandlerne bør efteruddannes og tilbydes lovpligtig supervision, og børnesager bør på længere sigt kræve, at man har taget en tillægsuddannelse.3. Antallet af pædagoger i daginstitutionerne bør øges markant.4. Der skal være en erstatningshjemmel i serviceloven over for forældre og børn med hensyn til brud på loven.5. Der bør være adgang til at anlægge sag, fri proces med videre for plejeforældre og børn.6. Det bør ubetinget være det, der er optimalt for barnet, som bestemmer afgørelsen.7. Forældre bør langt tidligere miste retten til et barn, selvom samværet nogle gange kan bevares.8. Man bør fjerne langt, langt flere børn ved fødslen med henblik på bortadoption.9. Terapi og støttepersoner til forældrene bør være et retskrav.10. Børnene bør have en bistandsværge og en advokat i hver sag, og der bør være en børneombudsmand, som kan anlægge sager ved domstolene.11. Kommunerne bør have refunderet alle udgifter på børneområdet af staten.12. Der bør være grundig seksualvejledning i folkeskolen - f.eks. om abort.13. Man bør fjerne kontanthjælpsloftet og øge hjælpen til lavtlønnede.14. Flere familieinstitutioner.15. Bedre og billigere boliger med en ordentlig beliggenhed.16. Officiel fattigdomsgrænse i Danmark.17. Massiv fjernelse af psykopater og andre, som reelt ikke kan finde ud af at bo i egen bolig.18. Langt flere psykiatriske sengepladser og bosteder.19. En forfatningsdomstol, som afgør, om kommunerne reelt er underlagt nogle økonomiske og lovmæssige rammer, som gør, at de ikke kan leve op til lovens krav.20. Tvungen bygning af almene boliger i alle kommuner.