17-årig kan muligvis undgå fængselsstraf
Dommeren opfordrer Kriminalforsorgen til at finde "en egnet institution" til 17-årig voldtægtsdømt somalier.

Selvom en 17-årig dreng af somalisk afstamning torsdag af Retten i Herning blev idømt seks års ubetinget fængsel og derefter udvist af Danmark for bestandig, bliver ingen af delene formentlig fuldbyrdet.

Det fremgår dels af de bemærkninger, som byretsdommer Peter Bredahl kom med i sin fremlæggelse af dommens præmisser, dels af de mange ekspertudtalelser, der blev dokumenteret under sagen.

Ifølge Retslægerådet er den 17-årige omfattet af straffelovens § 69. Efter den paragraf kan gerningsmanden idømmes andre foranstaltninger end almindelig fængselsstraf.

I sin erklæring siger Retslægerådet ganske vist, at man ikke kan anvise anden straf end fængselsstraf.

Men det fremgår også af erklæringen, at det er tydeligt, at den 17-årige har haft gavn af den socialpædagogiske og psykiatriske behandling, som han har modtaget under varetægtsfængslingen.

Byretsdommer Peter Bredahl fulgte dette op med en opfordring til Kriminalforsorgen om nøje at overveje, hvilket afsoningssted den 17-årige kunne have gavn af.

- Der er ikke i loven noget til hinder for, at man kan anvende muligheden for et ophold på en egnet institution, sagde dommeren.

Selve udvisningen står ved magt, men først når den 17-årige er løsladt fra fængslet, skal man vurdere, om han kan sendes til Somalia.

I en vejledning skriver FN's Flygtningeorganisation UNHCR, at det vil være i strid med de internationale regler at udsende udviste personer til området omkring hovedstaden Mogadishu, hvis man ikke har stærke magter på sin side.

Det er næppe tilfældet her, hvor den 17-årige flygtede fra en træningslejr hos en undergruppe af al-Qaeda i maj 2011.

/ritzau/