123 menighedsråd er på plads
123 menighedsråd har som forsøg afholdt menighedsrådsvalg ved en valgforsamling efter nye regler.

Forsøget med at gennemføre menighedsrådsvalg på en valgforsamling ser ud til at være forløbet problemfrit.

Tirsdag fik 123 folkekirkelige menighedsråd i Danmark nye medlemmer på en ny måde.

De nye medlemmer i de 123 menighedsråd blev valgt ved en valgforsamling. Det er en helt ny valgmodel, der kan sammenlignes med en traditionel generalforsamling.

Ifølge Landsforeningen af Menighedsråd tyder tilbagemeldingerne på en udbredt tilfredshed med modellen.

Det glæder foreningens formand, Inge Lise Pedersen.

- Målet med den nye model er at skabe nogle gode rammer for at kunne gennemføre et gennemsigtigt og demokratisk valg i det flertal af sogne, hvor der traditionelt kun kan opstilles én kandidatliste, siger hun.

Per Godsk fra Aaby sogn i Aabyhøj ved Aarhus er én af de formænd, der tirsdag fik valgt et nyt råd ved en valgforsamling.

- Jeg tror ikke, at vi havde fået fyldt pladserne i rådet, hvis vi havde afholdt et almindeligt aftalevalg, siger Per Godsk.

Modellen er blevet til på opfordring fra Landsforeningen af Menighedsråd.

- Nu afventer vi selvfølgelig de endelige resultater af vores evaluering, før vi beslutter, om det er en model, vi vil forsøge at få bredt ud, siger Inge Lise Pedersen.

På grund af sammenlægninger vil de nyværende 1935 menighedsråd i folkekirken blive reduceret til 1886 ved det igangværende menighedsrådsvalg.

For de resterende 1763 menighedsråd er der en frist til den 2. oktober for indlevering af kandidatlister. De steder, hvor der er flere kandidater, end der er pladser i menighedsrådet, vil der blive afholdt et afstemningsvalg den 13. november.

Ved menighedsrådsvalget i 2008 blev der holdt 149 afstemningsvalg.

Ud over forsøget med valgforsamlinger har 125 menighedsråd ved dette valg fået lov til at halvere valgperioden til to år.

/ritzau/