12 beboere på plejehjem i København er afgået ved døden

12 beboere på Plejecenter Sølund i København har mistet livet - alle var smittet med corona. (Foto: Scanpix)

På et plejecenter i København er 12 beboere døde, efter at de blev smittet med coronavirus, skriver DR.

Efter at have været smittet med coronavirus er 12 ud af 160 beboere på plejecenteret Sølund i København afgået ved døden.

Det oplyser Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune til DR.

Beboerne er blevet smittet i perioden 17. marts til 16. april, skriver Københavns Kommune til DR.

- Det et ikke muligt at afgøre med sikkerhed, om de konkrete dødsfald er sket som følge af smitte med Covid-19, om borgerne er døde som følge af anden sygdom og svækkelse, eller om Covid-19 har været en medvirkende årsag, lyder det i udtalelsen til DR.

En sundhedsfaglig gennemgang viser dog, at halvdelen af dødsfaldene ville være sket alligevel inden for kort tid.

Det skyldes andre underliggende sygdomme, skriver kommunen i udtalelsen til DR.

Plejehjemmet er Københavns største, og der er også en række medarbejdere, der er blevet konstateret smittet. 14 ud af i alt 220 medarbejdere er således testet positive for coronavirus, skriver DR.

Social- og Sundhedsforvaltningen oplyser endvidere til DR, at der er konstateret Covid-19 hos 46 borgere fordelt på syv forskellige plejehjem i København.

Forvaltningen vurderer, at de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen er blevet overholdt på Sølund.

- Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for testning, vores medarbejdere har relevante værnemidler, og de ved, hvordan de skal agere, og hvad de skal gøre for at undgå smittespredning, skriver forvaltningen i en mail.

I alt er 18 beboere fordelt på fire plejehjem i kommunen døde med coronavirus. Det er inklusiv de 12 på Sølund.

Fordelt på syv forskellige plejehjem er der samtidig konstateret 46 tilfælde af coronavirus blandt beboerne, oplyser Social og Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune til DR.