VKO lover fælles fodslag om asylpolitik
Det skal være slut med modsatrettede udtalelser om VKO-blokkens asyl-politik. Det har de tre partier besluttet på et møde.

Der skal sættes en stopper for ukoordinerede udmeldinger om asylpolitikken. Det aftalte Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti på et møde onsdag, skriver Tv2.dk. Aftalen kommer, efter at De Konservative endnu en gang er gået enegang med udtalelser og forslag, der går mod regeringens linje på asylområdet. Forleden var den konservative integrationsordfører Henriette Kjær, der udtalte sig i pressen om, at afviste irakiske asylansøgere bør have bedre boforhold, mens de venter på asylcentrene.

Desuden blev regeringen og DF på mødet i Integrationsministeriet enige om, at der skal sættes fart på hjemsendelser af afviste irakere til områder i Irak, der betegnes som mindre farlige.