Vandværker er bange for grusgrave nær deres boringer
Kvaliteten af drikkevandet kan flere steder blive sat på spil, mener vandværker til udsigten af Region Hovedstadens råstofplan. Foto: Claus Bech/Scanpix
Region Hovedstadens planer for indvinding af grus og sand vækker bekymring for kvaliteten af drikkevandet.

Region Hovedstadens beslutning om at åbne for muligheder for grus- og sandgrave nær vandværker, der henter vand op af undergrunden, møder kritik fra de selskaber, der står for at hente vandet op.

Det skriver Politiken fredag.

Avisen fokuserer på et specifikt eksempel fra Høje-Taastrup. Her får Høje-Taastrup Forsyning vand fra Snubbekors Værket. Få hundrede meter fra vandværket vil Region Hovedstaden åbne for en sandgrav.

Regionen mener ikke, at der er grund til bekymring for grundvandet. Vandchef i Høje-Taastrup Forsyning Kim Hansen deler ikke den opfattelse.

Han mener, at når det beskyttende lerlag over sandet er gravet væk, og der bliver åbent ned til grundvandsspejlet, er der ingen beskyttelse mod sprøjtemidler fra nabolaget.

Der er ifølge vandchefen også risiko for forhøjet indhold af nikkel i boringerne.

- Og så er det en enorm risiko, at der kan ske et uheld, så maskinerne i sandgraven kommer til at lække olie ud i grundvandet, siger Kim Hansen til Politiken.

Vandchefen ser ingen mulighed for at flytte vandindvindingen, hvis uheldet skulle være ude.

- Vi kan ikke bare finde en anden kildeplads. Der er stort set ingen områder tilbage i kommunen, siger Kim Hansen.

Hovedstadens Forsyningsselskab (Hofor) deler bekymringen. Selskabet leverer vand til en million mennesker i hovedstaden. Også Hofor har kildepladser nær områder, som regionen vil åbne for grus- eller sandgrave.

Vandressourcechef i Hofor Anne Scherfig Kruse peger i Politiken på, at det er vanskeligt at skaffe vand nok i hovedstadsområdet. Hofor henter en del af sit vand langt ude på Sjælland.

Ingen krav i tilladelserne kan beskytte mod uheld, mener hun.

- Så når man er tæt på drikkevandsindvindinger, som er svært erstattelige - og det er de jo her i området - synes jeg, at man skal være ekstra forsigtig, siger hun til avisen.

Regionens råstofplan er endnu ikke endelig vedtaget. Ifølge Jens Mandrup (SF), formand for region Hovedstadens miljø- og trafikudvalg, vil vandværkernes bekymringer ikke ændre planen.

Han begrunder det med, at ingen regioner har erfaringer med konsekvenser for vandindvindingen.

/ritzau/