Unge: Virksomheder kan løse klima-problemerne
Nilly Taheri, Nima Sophia Tisdall og Asger Narud er tre unge, danske debattører, der deltager i DI Topmødet 2019 tirsdag, hvor de bl.a. fortæller om deres generationens holdning til verdens klimaudfordringer og giver bud på, hvem der skal løse dem - og hvordan. (Foto: Foto: dibusiness.dk)
Klima og miljø er de unges største bekymring – og virksomhederne er bedre end blandt andre politikerne til at løse udfordringerne, siger de i en DI-undersøgelse blandt de 20 – 36-årige.

- Jeg synes, virksomhederne skal ranke ryggen. Jeg tror grundlæggende på, at de har den største rolle. Men man skal ikke underkende at ”money talks”. Når der er penge i at være grøn, er der også flere, der bliver det.

Sådan siger 26-årige Nilly Taheri. Hun er Danmarks ungdomsdelegat for FN med fokus på klima og miljø. Og helt på linje med deltagerne i Dansk Industris undersøgelse Millenials og Generation Z, skriver erhvervsmediet dibusiness.dk.

Her svarer 58 procent af de unge mellem 20 og 36 år, at virksomheder i ”høj” eller ”meget høj” grad er i stand til at løse verdens klima- og miljøudfordringer. Det er lidt større tiltro, end de har til, at politikere kan løse udfordringerne (56 procent). Til gengæld mener lidt flere (59 procent), at EU er i stand til det.

Vi ved, konsekvenserne rammer os

Men selv om et flertal af de unge altså har tiltro til, at klima- og miljøproblemerne kan løses, er det samtidig det, der bekymrer dem mest.

64 procent af de unge svarer, at verdens og Danmarks miljø- og klimaudfordringer er det, der bekymrer dem mest.

Nilly Taheri mener, at problemets omfang er gået op for den unge generation i en helt anden grad end for den ældre.

– Vi ved, at konsekvenserne kommer til at ramme os, men også at det er vores forældre og bedsteforældre, der har magten til rigtig at gøre en forskel lige nu, siger Danmarks ungdomsdelegat for FN med fokus på klima og miljø.

Bæredygtige virksomheder efterlader stort aftryk

Nima Sophia Tisdall er direktør og medstifter af virksomheden Blue Lobster, der hjælpe små fiskere med at sælge direkte til restauranter i København.

Hun tror, at virksomhederne i dag står stærkt i kampen mod klima- og miljøudfordringerne. Og at de ikke nødvendigvis behøver at have bæredygtighed som kernefokus for at gøre en forskel.

- Hvis en stor virksomhed i dag bliver mere bæredygtig på enkelte parametre, betyder det også meget. Hvis de omstiller eksempelvis indkøb, transport eller dele af produktionen er aftrykket stort, siger Nima Sophia Tisdall.

Lad os gøre det sammen

Asger Narud, forfatter og debattør med fokus på klima og bæredygtighed, efterspørger et fælles langsigtet klimaprojekt, der kan styrke sammenhængskraften i Danmark.

- Vi har de sidste 20 – 30 år ikke haft et fælles projekt i Danmark. De sidste år er mål og midler blevet blandet sammen. Innovation, vækst og ny teknologi er jo ikke mål i sig selv. Det kan være midler til at opnå et større mål – såsom et klimaneutralt Danmark, hvor mennesker og miljø trives, siger han.

De unge debattører er enige om, at politikerne skal på banen klima- og miljødebatten – og at deres rolle de næste år i høj grad skal være at understøtte virksomhedernes grønne tiltag.

– Danske virksomheder vil gerne være bæredygtige frontløbere. Det skal politikerne støtte op om. De skal skabe nogle rammer, der gør det lettere at være bæredygtig, siger Nima Sophia Tisdall til erhvervsmediet dibusiness.dk.

Fakta

Millenials og Generation Z-undersøgelse
Udført af YouGov for DI
April 2019
Genration Z: (20-24 år)
Millenials: (25 – 36 år)

Nilly Taheri
En del af Dansk Ungdoms Fællesråds ungdomsdelegater for FN under temaet klima og miljø. Delegaternes formål er blandt andet at repræsentere danske unge i internationale beslutningsprocessor.
Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet.
26 år.

Nima Sophia Tisdall
Direktør og medstifter af virksomheden Blue Lobster, der forbedrer markedsvilkårene for små fiskere. Fremhævet som ”global nytænker” af Barack Obama i forbindelse med start-up-virksomheden Blue Lobster.
Uddannet cand.merc.pol. fra Copenhagen Business School.
25 år.

Asger Narud
Forfatter og debattør med fokus på klima og bæredygtighed. Har arbejdet med velfærdsinnovation hos tænketanken Mandag Morgen.
Uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet.
30 år.

Dansk Industri
via Listen To News