Ti store forureninger - her skal der ryddes op
Der er indført badeforbud på en 600 meter lang strækning ved Himmark Strand på Nordals. Det sker, efter det kræftfremkaldende stof vinylklorid er konstateret i vandprøver fra havbunden. (Foto: Foto: Skraafoto/kortforsyningen)
I 1950'erne og 1960'erne deponerede flere virksomheder miljøfarligt affald i naturen. Se listen over steder der venter på oprydning.

Et område ved Himmark Strand på Nordals har vist sig at være forurenet med blandt andet det kræftfremkaldende stof vinylklorid.

Myndighederne indfører nu et badeforbud ved en 600 meter lang strækning ved Himmark Strand på Nordals. Det sker, efter det kræftfremkaldende stof vinylklorid er konstateret i vandprøver fra havbunden.

- Vi har blandt andet udtaget vandprøver 57 steder under havbunden ud for det forurenede areal.

- Det er de analyser, vi har fået svar på, og det er i den forbindelse, at vi kan se, at der findes en meget kraftig forurening med blandt andet vinylklorid under havbunden, siger projektleder Kristian Dragsbæk Raun, Region Syddanmark, i en pressemeddelelse.

Det antages, at forureningen stammer fra en losseplads, hvor Danfoss i perioden fra 1950 til 1967 deponerede affald.

De ti generationsforureninger

Andre virksomheder har gjort det samme - i flere tilfælde med myndighedernes accept. Det har udløst omfattende forureninger, der ofte benævnes generationsforureninger.

Forureningen ved Himmark Strand betegnes ifølge Danske Regioner som en generationsforurening, skriver Ritzau.

De øvrige ni generationsforureninger er:

  • Grindstedværket, Grindsted: Forurening med giftigt spildevand.
  • Kærgård Klitplantage nord for Esbjerg: Forurening med giftigt spildevand fra blandt andet Grindstedværket.
  • Gammel fabriksgrund ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.
  • Cheminovas nuværende fabriksgrund, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.
  • Høfde 42 ved Cheminova, Harboøre Tange: Forurening fra produktion af pesticider.
  • Skuldelev, Frederikssund: Forurening ved byen Skuldelev med klorerede opløsningsmidler fra metalvirksomhed.
  • Naverland ved Albertslund: Forurening med klorerede opløsningsmidler.
  • Den tidligere Collstrup-grund ved Esrum Sø: Arsenforurening fra virksomheden Collstrup.
  • Lundtoftevej 150 og 160, Lyngby: Forurening med klorerede opløsningsmidler fra tidligere køleskabsfabrik.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, Danske Regioner

via Listen To News