Ungdomshusets værdier skal bekæmpes

Det er uforståeligt, at der er politikere på Københavns rådhus, der så meget som overvejer at støtte en videreførelse af Ungdomshusets aktiviteter, og det er direkte sjofelt over for skatteyderne, naboerne og de forretningsdrivende i København, at vi med vores skattekroner skal støtte de kriminelle aktiviteter, der udfolder sig i Ungdomshuset.
Når vi som skatteborgere bruger penge på fritidstilbud til unge mennesker, så er det for at påvirke ungdommen til at få nogle interesser, engagere sig i foreningsliv og beskæftige sig med nogle sunde og udviklende aktiviteter. Det behøver ikke være sport og spejderkorps altsammen, der skal være plads til mangfoldighed, og Ungdomshuset repræsenterer en positiv bestræbelse på også at komme den alternative del af ungdomskulturen i møde og give denne gruppe af unge endog meget stor frihed til selv at udfolde deres ungdomskultur. Det er også fint, så længe der ikke er tale om kriminalitet, hærværk, vold og misbrug.
Men efter med den målestok må Ungdomshuset siges at være en eklatant fiasko. Ungdomshuset er blevet en udklækningsanstalt og centrum for organiseringen af en lang række kriminelle aktiviteter. De truer med at anvende vold i deres antidemokratiske kamp, de lægger voldsvideoer ud på nettet som en anden terrorgruppe, de har planlagt og udført adskillige hærværks raids mod Faderhusets ejendomme, de har organiseret og opfordret til gadekampe, hvor den hårde kerne møder op med hjelme, skjolde og spidsede jernstænger, hvormed de bringer politikfolks liv og førlighed i fare, de har hærget nærmiljøet og smadret naboernes cykler, biler og lokale erhvervsdrivendes forretninger. Uanset hvad der ellers er foregået af ungdomskulturaktiviteter i Ungdomshuset, så er det klart, at Ungdomshuset også står for nogle værdier og aktiviteter, som bør bekæmpes og ikke støttes.