To forvaltningschefer siger farvel samtidig

Direktøren i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aage Juhl Nielsen, fremrykker sin fratrædelse syv måneder til 1. september 2007. Da direktøren for Børn- og Ungeforvaltningen, Peter Steen Jensen, for længst har bebudet, at han stopper 1. september, kan kommunen nu få afsluttet generationsskiftet i direktørgruppen på én gang. JAVE