Svar ønskes! V: Den skal kommunerne nok klare
- Som jeg ser det, er vores system stærkt nok til at kunne håndtere de vurderinger, der skal laves. Det vigtigste her er at få folk over på integrationsydelsen, så det kan betale sig at komme ud og tage et arbejde, siger Marcus Knuth. Foto: Scanpix/arkiv
I Venstre stoler man på de administrative systemer.

Marcus Knuth, integrations- og udlændingeordfører for Venstre. Har man tænkt over, at implementeringen af denne nye integrationsydelse fører til en manuel gennemgang af 150.000 sager – noget som KL kalder en stor mandskabsmæssig udfordring?

- Det siger sig selv, at vi godt er klart over, at det kræver en administrativ indsats, når vi skal vurdere, hvem der har været i Danmark de seneste syv at otte år. Men det vigtige her er jo, at vi får integrationsindsatsen til at hænge sammen og netop integrationsydelsen, der er omkring det halve af kontanthjælpen, er hele fundamentet i vores indsats. Det er en absolut nødvendighed, og den opvejer den administrative byrde, det er at skulle vurdere, hvem der skal på den. Under den tidligere regering, så vi, at folk på høje ydelser uden stor gevinst ved at tage et arbejde ikke var i arbejde. Så kan du komme med alverdens tiltag, nyttejob og praktikjob, men du får ikke nok mennesker ud på arbejdsmarkedet.

Har man overvejet, om man overhovedet kan nå at gennemgå sagerne på tre måneder?

- Altså, det har jeg fuld tillid til, at de administrative systemer nok skal få på plads. De sidder jo nu og vurderer en lang række mennesker, som er på en lang række forskellige former for ydelser.

Socialcheferne vurderer, at det her kommer til at gå fra tid med borgerne. Kan du være tilfreds med det?

- Tænk på, hvad der sker, hvis man ikke gjorde det. Så ville hele fundamentet for vores integrationsindsats være væk. Desuden træder loven først i kraft til sommer, det er ikke med øjeblikkelig virkning. Det er jo gjort, så dem, der kommer over på integrationsydelse, har tid til at justere sig til det i tide, og at vores administrative system har tid til det.

Men det er samtidig de samme sagsbehandlere, som skal implementere det nye kontanthjælpsloft, der også er på vej. Bliver det ikke en stor mundfuld for dem?

- Som jeg ser det, er vores system stærkt nok til at kunne håndtere de vurderinger, der skal laves. Det vigtigste her er at få folk over på integrationsydelsen, så det kan betale sig at komme ud og tage et arbejde.

Så kommuner skal bare få det her til at lykkedes?

- Ja, nu går vi jo i trepartsforhandlinger om integrationsindsatsen, og der er vi jo altid åbne over for en dialog med kommunerne, hvis der er særlige problemstillinger, der skal tages hånd om. Det kunne også være administrativt.

Skal jeg forstå det sådan, at I er klar til at hjælpe kommunerne med det her?

- Vi har ikke modtaget en egentlig henvendelse om noget specifikt.

Men hvis nogen kommuner har for få hænder til opgaven, er det så her I kan hjælpe?

Det, synes jeg, vi skal se på, hvis de kommer med en henvendelse.