Produktionsskoleforeningen Styrelse kører solo og ignorerer politikerne
I oktober 2017 fik vi en Aftale om bedre veje til ungdomsuddannelse og job med tilslutning af alle partier i Folketinget. Det er derfor stærkt bekymrende, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ser ud til at føre sin helt egen uddannelsespolitik!
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
I oktober 2017 fik vi en Aftale om bedre veje til ungdomsuddannelse og job med tilslutning af alle partier i Folketinget. Ambitionen i aftalen er at skabe sammenhæng og enkelthed på det forberedende område ved dels at etablere en ny 'hovedvej' med Forberedende Grunduddannelse (FGU), dels at etablere en ny Kommunal Ungeindsats på vejlednings- og myndighedsområdet. Derfor må det undre, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i deres materiale til landets jobcentre peger i en helt anden retning end politikerne: Tilsidesæt FGU og send i stedet alle unge i egne brobygningsforløb. Med andre ord: STAR fører sin helt egen uddannelsespolitik!

I Produktionsskoleforeningen ser vi med stor bekymring på dette, og vores næstformand Gert Møller /Korsør ProduktionsHøjskole har i dag et debatindlæg i Altinget, hvor han udbeder sig klare signaler.

FGU som hovedvej

Vi mener, at STARs udmelding er dybt problematisk. Alle Folketingets partier har tilsluttet sig aftalen. Der er således en politisk vilje til at skabe en ny ambitiøs hovedvej for de unge på det forberedende område. Nuværende institutioner og forløb skal lægges sammen i en form, der bliver enklere og mere overskuelig for den unge.

Med STARs udmelding opfordres jobcentrene til at vælge hurtige og (på kort sigt) billige løsninger. Hermed bliver kassetænkningen og de økonomiske argumenter, som man ville til livs med aftalen, pludselig igen legitime. Samtidig reduceres FGU til et tilbud, der kun i mindre grad er behov for, og som er uforholdsmæssigt dyrt. Lige nu arbejdes der i hele landet på at etablere dækningsområder og FGU institutioner. Hvis STARs argumenter vinder genklang i kommunerne, risikerer vi at undergrave FGU allerede i udgangspunktet. Og vi risikerer, at en ambitiøst tænkt uddannelse ender i mudder mellem ministerier og styrelser.

Brobygning som første prioritet

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan man i disse dage læse STARs materiale om "Den gode ungeindsats: Brobygning som 'sluse' til ungdomsuddannelse og FGU". Budskabet er, at alle unge i jobcenteret skal i brobygningsforløb som det første. Forløbene fremstår i materialet som en sikker succes, men virkeligheden tegner et andet billede; mere end 75% af de unge på brobygningsforløb gennemfører end ikke EUDs grundforløb, og hovedparten kommer efterfølgende i et andet forberedende forløb.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.