Blogindlæg SF-profil: Trygheden på arbejdsmarkedet skal IKKE privatiseres
Tryghed gennem bedre dagpenge i stedet for flere private lønforsikringer mod arbejdsløshed.

Karsten Hønge er beskæftigelsesordfører for SF. Han udlært tømrersvend og arbejdede i en længere årrække på forskellige byggepladser. Han er også tidligere fagforeningsformand gennem 16 år. Karsten vil især skrive om vilkårene på arbejdsmarkedet – altid med udgangspunkt i dem, som har mindst.

AFSTANDEN MELLEM LØN og understøttelse ved arbejdsløshed er blevet for stor.

Hvis udviklingen fortsætter, vil dagpengene i 2025 blot udgøre 44% af en industriarbejders løn, og for højtlønnede naturligvis langt mindre. I 1980 var kompensationsgraden 63%. Ikke underligt, at markedet for private lønforsikringer vokser. Men det er den forkerte vej at gå, for tryghed ved arbejdsløshed er en samfundsopgave.

På flere måder er dagpengesystemet konsekvent forringet gennem mange år. Tidsperioden, hvor man kan modtage dagpenge, er forkortet, genoptjeningen gjort sværere og skatteværdien af fradraget forringet. I 1995 betalte medlemmerne af A-kasserne 19% af omkostningerne, mens de i dag betaler 65%. Det er blevet markant dyrere at være medlem, mens dækningen er ringere, og staten sparer 15 milliarder i forhold til 1995.

VI STÅR VED EN KORSVEJ: Skal vi styrke en af grundpillerne på arbejdsmarkedet, nemlig et trygt dagpengesystem og A-kasserne, eller skal vi fortsat pille sten efter sten ud af fundamentet? Jeg deler fuldstændig bekymringerne fra Det Økonomiske Råd om, at udhulingen af dagpengesystemet truer vores succesfulde model for arbejdsmarkedet, kaldet Flexicurity. Folketinget leger med ilden, for det er fleksibiliteten og dynamikken på arbejdsmarkedet, der lægger Danmarks guldæg.

Jeg mener, at vi skal holde en tryg hånd under de mennesker, som uden egen skyld mister jobbet. SF har tidligere i år foreslået, at hæve dagpengene med 25% de første to måneder som arbejdsløs. LO fører for øjeblikket kampagne for at hæve understøttelsen med 13.400 kroner om året. Modellen for bedre dagpenge er ikke afgørende for SF. Det vigtigste er, at få hjulet til at dreje den anden vej, mod mere tryghed. Løsningen skal ikke være at privatisere adgang til velfærd.

ULTRALIBERALISTERNE i Cepos har deres egen kugleramme som, forbavsende nok, altid viser store gevinster ved at forkæle de, som i forvejen har mest. Selvfølgelig viser deres beregninger også, at LO’s forslag vil betyde ekstraudgifter på hele 2,5 milliarder, fordi beskæftigelsen skulle falde. Hvis dagpengene forbedres med sølle 1.100 kroner om måneden, vil 7.000 personer pludselig, uanset den gode beskæftigelse, blive angrebet af akut dovenskab, forlade arbejdspladsen og kaste sig omkuld på divaneseren derhjemme. Det er jo ikke bare dumt, men et klokke- og klasserent spark fra forsvarerne af røverkapitalismen.

Bedre dagpenge vil gøre arbejdslivet lidt lettere for almindelige mennesker, og samtidig smøre Danmarks fleksible og dynamiske økonomi. Det er både i lønmodtagernes, arbejdsgivernes og samfundets interesse at fastholde den særlige danske model for arbejdsmarkedet. Det forudsætter, blandt flere forhold, et mere robust dagpengesystem.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.