Stop bilerne på vores vej
Trafik ¿ I Marselisborg vil beboerne på Rungstedvej have en bom over vejen for at standse bilerne, men nabovejen klager over, at trafikken så bare vil flytte sig over til dem

Om morgenen indtager en sværm af biler Marselisborg Boulevard, og trafikken bevæger sig sløvt afsted.

For at komme hurtigt frem skyder opfindsomme bilister genvej gennem villakvarteret og Rungstedvej, så de hurtigere kan komme til Marselisborg Gymnasium, Forældreskolen eller Tivoli Friheden.

Efterhånden er beboerne på Rungstedvej så trætte af at blive brugt som gennemfartsvej, at de ønsker at få vejen spærret ved Stadion Allé.

»Rungstedvej er en skolevej, og det er rystende læsning, hvor hurtigt folk kører gennem vejen. Rekorden er over 90 kilometer i timen. Som grundejerforening mener vi, at Rungstedvej skal spærres. Når man lukker et kvarter, bliver det mere børnesikkert og rarere at gå tur i,« siger formanden for Grundejerforeningen Marselis , Niels Munk.

På det seneste møde i grundejerforeningen, der tæller over 100 huse, blev beboerne enige om, at de ønsker Rungstedvej spærret.

Århus Kommune ser for øjeblikket på sagen og har sendt et spørgeskema rundt til folk i kvarteret for at høre alles mening.

Bilerne flytter sig

Beboerne på nabovejen Birketinget vil helst have, at Rungstedvejen bliver ved med at være åben.

Fire naboer har alle skrevet til Århus Kommune, fordi de er bekymrede over, at trafikken fra Rungstedvej bare vil flytte sig til Birketinget, hvis der kommer en bom. I brevene står der: »Hvis Rungstedvej spærres, vil det resultere i kaos i de tidsrum, hvor trafikken er mest intens« og »en forøgelse af trafikken vil hverken være rimelig eller forsvarlig«. Anne Pind fra Birketinget 16 kan godt forstå, at de ønsker et mere roligt kvarter ved Rungstedvej, men hun mener ikke, det er rimeligt at sende bilos og støj videre til hendes vej. »Der vil altid være modstridende interesser, når man ønsker at lukke en vej. Vi ønsker også at vores vej bliver et mere roligt område,« siger hun.

I løbet af de næste par måneder vil Århus Kommune se, om de kan løse striden om vejbommen, og byrådet skal stemme om, hvorvidt Rungstedvej skal lukkes eller ej.