home a/s Stillingskrig om boligpriserne
Huspriserne holdt sig stort set i ro, mens lejligheds-priserne steg en anelse i november. Fald i København og Aarhus.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
home prisindeks viser udviklingen i salgspriserne for huse og lejligheder helt frem til og med november.

Se resumé samt kommentar herunder og home huspris- og ejerlejlighedsindeks i vedhæftede.

-----------

Resumé:

Huspriserne holder sig i ro

homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra oktober til november (sæsonkorrigeret) - når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit.

Set over de seneste måneder har udviklingen i huspriserne været stort set uændrede. Sammenlignet med november 2016 lå huspriserne dog 4,4 procent højere.

I forhold til toppen i december 2006 lå huspriserne i november 5,1 procent lavere.

Prisen på et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvm. var i november 2.020.000 kr.

De reale huspriser, der måler, hvor meget hurtigere eller langsommere huspriserne vokser end forbrugerpriserne generelt, steg med 0,2 procent fra oktober til november - når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit.

De reale huspriser er stadig 19,6 procent lavere, end da de toppede før finanskrisen.

Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog en puster i november

homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2 procent fra oktober til november (sæsonkorrigeret) - når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit.

Bag prisstigningerne på landsplan gemmer der sig dog prisfald i både København og Aarhus på henholdsvis 1,7 og 1,2 procent.

Sammenlignet med samme måned sidste år ligger ejerlejlighedspriserne på landsplan 11,8 procent højere.

I Region Hovedstaden og Midtjylland er priserne steget med henholdsvis 11,9 og 5,8 procent det seneste år.

På landsplan var prisen på en gennemsnitlig ejerlejlighed på 85 kvm. 2.550.000 kr. i november. I København var prisen 3.500.000 kr., mens en tilsvarende lejlighed i Aarhus kostede 2.540.000 kr.

De reale lejlighedspriser viser udviklingen i lejlighedspriserne, når man fraregner den generelle prisudvikling i samfundet. De steg 0,2 procent i november (målt som et 3 måneders glidende gennemsnit).

Kilde: Home/Danske Bank

------------

Kommentar fra Mads Ellegaard, relationschef i Home-kæden:

Stillingskrig om boligpriserne

Men fart på handlerne i november

Huspriserne holdt sig stort set i ro fra oktober til november (0,1 %). Det viser Homes salgsprisindeks for november, som udsendes sammen med Danske Bank.

"Der er vel nærmest en lille stillingskrig om huspriserne lige nu. Over de seneste måneder har priserne stort set holdt sig stabile, selv om der faktisk er flere handler," siger Mads Ellegaard, relationschef i Home.

Salget af huse lå i november næsten 12 % over salget i samme måned sidste år.

"Væksten i hussalget sker i disse måneder for en stor dels vedkommende uden for de større byer, hvor gennemsnitspriserne er lavere, så når salget går frem i disse områder, kan det faktisk være med til at trække landsgennemsnittet ned," forklarer Home-chefen.

I november var der også flere salg af lejligheder i Home-butikkerne - ca. 5 %.

Og der var en lille stigning på 100 kr. pr. kvadratmeter i lejlighedspriserne på landsplan, men det er hverken København eller Aarhus, der trækker priserne op i november.

I København faldt priserne med 1,7 % og i Aarhus med 1,2 %.

"Priserne på lejligheder i de største byer tog sig en 'puster' i november, men de er også steget meget over det seneste år, og der blev samtidig solgt forholdsmæssigt lidt færre af de dyrere projektlejligheder i København i november, hvilket også påvirker prisudviklingen i nedadgående retning," siger Mads Ellegaard.

Han peger også på, at der lige netop i Aarhus og København er indført skrappere krav til kreditvurderingen af køberne.

"Vi hører fra mæglerne, at de øgede krav - præcis som det er hensigten - gør, at der er nogle, der ikke kan blive godkendt til at købe, og det har ganske naturligt dæmpet efterspørgslen en anelse, lige som flere er påpasselige med ikke at købe for dyrt. Men generelt ligger aktiviteten stadig på et relativt højt niveau," siger Mads Ellegaard.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.