Socialrådgivere: Ny udlændingelov skader integrationen
Fremover skal udlændinge have to års fuldtidsarbejde for at få ret til kontanthjælp. Dansk Socialrådgiverforening advarer om, at det vil skade integrationen af dårligt stillede flygtninge og indvandrere

Det vil skade integrationen, hvis flygtninge og indvandrere fremover ikke får ret til kontanthjælp med mindre de har haft to års fuldtidsarbejde i løbet af de første syv år, de opholder sig i landet. Det vurderer næstformand i Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post.

»Det er ikke fremmende for integrationen, at dem der ikke har fået arbejde i løbet af de første syv år, bliver fastholdt på starthjælpen. Mennesker, der har været udsat for tortur eller har helbredsproblemer, som gør, at de ikke er i stand til at arbejde, vil ikke kunne få et normalt liv i Danmark,« siger hun.

Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) fremsætter onsdag et lovforslag, som på flere punkter strammer reglerne for at få varig opholdstilladelse og ret til kontanthjælp.

Det er efter Bettina Posts opfattelse absurd, at udlændinge skal arbejde for at blive berettiget til kontanthjælp.

»Hvis det er lykkedes at finde arbejde, har man jo slet ikke brug for kontanthjælp, fordi man så kan forsørge sig selv og har mulighed for at opspare ret til dagpenge. Det er de dårligst stillede udlændinge, som ikke kan arbejde, som man rammer med forslaget,« siger Bettina Post.

Udover krav om arbejde for at optjene ret til kontanthjælp, vil ministeren også foreslå, at udlændinge skal bestå en indvandringsprøve i dansk og viden om Danmark og det danske samfund.

»En kvinde med en meget kort skolegang, der skal op til sin mand i Danmark, vil ikke have en kinamands chance for at blive familiesammenført, da hun skal sætte sig ind i danske normer og kultur gennem et selvstudie i udlandet,« siger Bettina Post.

Desuden indgår der i lovforslaget, at udlændinge med en årsløn på mindst 450.000 kan få opholdstilladelse og en greencardordning for udlændinge med særlige kvalifikationer, som er efterspurgte på det danske jobmarked.

via Listen To News