Socialrådgivere er bekymrede: Udsatte ledige risikerer at miste mentorer

Formand i Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, advarer kommunerne mod at fravælge mentorordninger til arbejdsløse. (Foto: Foto: Pressefoto)

Tusinder af ledige får hjælp af mentorer. Socialrådgivere frygter, at tilbudet bliver sløjfet, fordi kommunerne fremover får færre penge til mentorordninger.

De hjælper med at tackle stress og angst. De ringer og minder om vigtige aftaler og får særligt udsatte ledige til at se nye muligheder. 

Mentorer spiller en helt central rolle i tusinder af lediges liv, men nu frygter Dansk Socialrådgiverforening, at færre får glæde af det kommunale tilbud fremover.

Kommunerne står nemlig snart ikke længere til få dækket halvdelen af udgifterne, når de sætter en arbejdsløs i et vejledningsforløb eller kobler dem på en mentorordning.

Nu bliver der ryddet op i job-indsatsen: Her er de nye regler for ledige

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, mener, at besparelserne vil ramme de mest udsatte ledige.

- Vi ved, at kommunerne reagerer prompte på økonomiske incitamenter. Man fjerner refusionerne til vejledning og mentorordning, som de mest udsatte har brug for. Det er derfor, at vi er bange for, at nogle kommuner vil prioritere at placere de ledige i de billigste ordninger, frem for dem, der giver mest mening for den enkelte, siger Majbrit Berlau til Avisen.dk.

De seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at hver niende kontanthjælpsmodtager -  svarende til 10.133 mennesker - har en mentor at støtte sig til. For knap 6.600 er mentoren det eneste kommunale tilbud, de har til rådighed.

Derfor skal der spares

Afskaffelsen af refusionerne blev vedtaget i november sidste år, men er et led i den store aftale om regelforenkling på beskæftigelsesområdet, der kom på plads torsdag.

Det skal spare 870 millioner kroner, som skal bruges til at finansiere Erhvervsvækst-pakken fra november 2017.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er partierne bag pakken. I stedet for refusioner for hver enkelt sociale indsats, vil kommunerne få penge fra bloktilskuddet.

Den nye ordning i kommunerne står til at kunne træde i kraft fra begyndelsen af 2019.

Kilde: Erhvervs- og iværksætterinitative

UDVID

Socialdemokratiet støtter ikke op om at skære refusionerne fra. Partiet er med i den brede politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, der blev præsenteret i sidste uge, men står uden for Erhvervsvækst-pakken, hvor afskaffelsen af refusionerne blev aftalt.  

- Vi er enige med Dansk Socialrådgiverforening i, at der er brug for at være gode finansielle grunde for kommunerne til at gøre brug af de forskellige ordninger, siger beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S) til Avisen.dk.

Ingen grund til bekymring

Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, afviser imidlertid kritikken og understreger, at det er vigtigt at tro på, at kommunerne er deres ansvar bevidst. Ikke mindst fordi det også er bedst for kommunernes økonomi at få borgerne ud af ledighed. 

- Frem for at gemme de ledige i et opbevaringssystem af ordninger, skal regelforenklingen hjælpe kommunerne med at give folk den hjælp, som de har brug for. Hvis der er et refusionssystem, så vil der altid være spekulation omkring, hvordan det bliver brugt. Den store økonomiske fortjeneste for kommunen er at gøre noget, der får borgeren videre. Det tror vi også, at kommunerne vil arbejde for ude i landet, siger Bent Bøgsted til Avisen.dk.

Han påpeger, at kommunerne ikke får frataget retten til at komme ledige i et mentorforløb, og at han derfor ikke ser nogen grund til, at ordningen ikke skulle blive brugt. 

Kommunernes Landsforening har ikke ønsket at kommentere på Majbrit Berlaus udtalelser.