Skader fra stormfloden kan udløse erstatning
Private og virksomheder i flere landsdele, der har fået skader som følge af weekendens stormflod kan søge om erstatning.

De oversvømmelser, som ramte områder omkring Limfjorden og Århus i sidste weekend er nu erklæret for stormflod. Det har Stormrådet netop besluttet. Det betyder, at de personer og virksomheder, som har været udsat for skader efter stormfloden mellem 12. og 14. januar, har mulighed for at få erstatning for skadet indbo og bygninger. Normalt er skader som følge af oversvømmelse ikke dækket af forsikringen, men når der er tale om stormflod, er det muligt at søge om erstatning hos Stormrådet.

Beslutningen om, at der var tale om stormflod, gælder områderne omkring Limfjorden fra Thyborøn til Hals og langs kysten ved Århus fra Gåsehage til Gylling Næs.

For at få erstatningen, skal skaderne meldes til eget forsikringsselskab, som sørger for at sende anmeldelsen videre til Stormrådet. Skaderne skal være anmeldt inden 14. marts 2007.