Seniorer vil ikke slides op
Et stort flertal af de 55-59-årige planlægger at forlade arbejdsmarked før pensionsalderen, viser ny undersøgelse.

Arbejdsmarkedet skriger på arbejdskraft, men råbet preller af på de 55-59-årige. De planlægger at forlade arbejdsmarkedet inden pensionsalderen.

Det er kun hver fjerde i aldersgruppen, der planlægger at arbejde frem til pensionsalderen, skriver Ugebrevet A4.

Over halvdelen af de ældre lønmodtagere planlægger at gå efterløn som 60 eller 62-årige.

For beskæftigelsesministeren er det ikke munter læsning, og han efterlyser en holdningsændring.

Direktør i arbejdsgiverorganisationen HTS-A Ole Krog kalder undersøgelsens resultat for ?trist? og langer ud efter efterlønsordningen.