Sådan gik det til: Kommunens vej til ulovlig lægepraksis på jobcenter
Kim Madsen, formand for foreningen Jobcentrets Ofre, var én af de borgere, der måtte en tur forbi baglokalet på jobcentret for at blive tjekket af læge Preben Joffe. Foto: Jobcentrets Ofre
Borgere blev indkaldt til lægetjek på et jobcenter. Det viste sig at være ulovligt fra kommunens side af. Her er de vigtige punkter fra sagen.

I november og december har sagen om den ulovlige fysiske lægepraksis på jobcenter Lærkevej i København rullet. 

Syge borgere blev lægeundersøgt i et baglokale på jobcentret. Kommunen havde nemlig hyret et privat lægefirma, Empano, til at undersøge borgerne. Men det var altså ulovligt. 

Men hvordan gik det egentlig til? Og hvad så nu? 

Sagens gang

I sommer lagde borgere et stort pres på daværende beskæftigelsesborgmester, Anna Mee Allerslev (RV).

De kritiserede kommunen for, at loven om førtidspension blev fortolket alt for stram, og at det var noget nær umuligt at opnå en førtidspension. 

Anna Mee Allerslev og Beskæftigelsesudvalget vælger derfor at afsætte 16,7 millioner kroner i en politisk aftale til at sikre sagsbehandling på jobcentrene.

1,7 millioner kroner af dem bruges så 22. september til at indgå aftalen mellem det private lægefirma og Københavns Kommune.

Michael Baunsgaard Schreiber, direktør i beskæftigelses- og integrationsforvaltning, og Camilla Stokholm Bjørkmann, direktør i Empano, underskriver aftalen.

Københavns Kommune køber for 1.7 millioner kroner fra Empano til, at borgere bliver screenet, undersøgt og vurderet i et lokale på Jobcenter Lærkevej.

En del af pakken, som kommunen købte, bestod i, at der nogle dage skulle sidde en speciallæge på Lærkevej fra klokken 9.00 til 15.30.

Københavns Kommune oplyser, at Empano hyrede lægen Preben Joffe som underleverandør til den del af forløbene.

Af kontrakten fremgik det også, at jobcentret havde ansvar for at visitere borgerne til de lægelige forløb og at sikre, at de mødte op.

Forløbet starter 9. oktober. 

I alt nåede 110 borgere at blive henvist til et forløb eller en lægefaglig ydelse gennem Empano.

77 borgere gennemførte et forløb eller fik foretaget en lægefaglig vurdering. 

25 gange blev der foretaget fysiske undersøgelser på jobcentret. Og det er de 25 undersøgelser, der har været ulovlige, oplyser kommunen.

Afsløring

Den 24. november bliver en orientering til beskæftigelses- og integrationsudvalget sendt.

TV2 Lorry kommer i besiddelse af orienteringen, og det fremgår, at ved flere lejligheder har lægefirmaet Empano "foretaget fysiske lægeundersøgelser i jobcentret".

Der står også, at Borgerrådgiveren allerede i slutningen af oktober advarede kommunen om forholdet på baggrund af en kommentar hos Avisen.dk, ifølge Lorry.

Her kommer det også frem, at den praksis var ulovlig. Et jobcenter må ikke selv lave de lægeundersøgelser, der skal til for at afklare en borger.

Samarbejdet mellem Empano og kommunen ophører i november. 

Beskæftigelsesborgmester på det tidspunkt, Mia Nyegaard (RV), konstaterer, at det er "dybt ulovligt".

Hun beklager desuden på vegne af de enkelte berørte borgere.

I december oplyser forvaltningen, at de har igangsat en undersøgelse for at klarlægge, hvordan den forkerte praksis er opstået.

De resultater afventes nu.