Sådan er Milena Penkowa blevet undersøgt
Et internationalt ekspertpanel fælder en hård dom over Milena Penkowas hjerneforskning.

Københavns Universitet har tidligere sendt to sager om Milena Penkowas forskning til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Og en sag om dokumentfalsk i forbindelse med dyreforsøg er meldt til politiet.

Formålet med det internationale panels undersøgelse har været at afdække om, der er yderligere tegn på uredelighed ud over den, Penkowa allerede er indklaget for.

Det har alene været panelets opgave at undersøge Milena Penkowas forskning.

Da Penkowa gennem årene har skrevet artikler sammen med en lang række danske og internationale forskere, har panelet bedt Penkowa og hendes medforfattere om hjælp til få klarlagt, hvilke dele af det videnskabelige arbejde, der har været udført af Penkowa selv, og hvilke dele, der er udført af andre forskere.

Inden Københavns Universitet modtog den endelige rapport fra panelet, har den været i høring hos Milena Penkowa. Panelet fandt ikke overbevisende argumenter fra Penkowa i forhold til at ændre på de endelige konklusioner.

Tilbage står derfor en liste på 15 publikationer med så store problemer omkring data, resultater og videnskabelige konklusioner, at panelet nu mistænker Penkowa for at have snydt.

Det internationale panel består af:

* Professor Hans Lassmann, MD (formand), Medical University of Vienna, Austria

* Professor Margaret M. Esiri, University of Oxford, United Kingdom

* Professor dr. Christine D. Dijkstra, Department of Molecular Cell Biology and Immunology, VU University Medical Center, Amsterdam, Holland

* Professor Hartmut Wekerle, Max Planck Institute of Neurobiology, Munich, Germany

* Professor Anders Blomqvist, Linköping University, Sweden

Tidslinje over panelets arbejde:

Forår 2011: Kommissorium for undersøgelse udarbejdet

Sommer 2011: Det internationale panel begynder sin undersøgelse

Medio juni 2012: Milena Penkowa får udkast til rapporten i høring

23. juli 2012: Københavns Universitet modtager den endelige rapport fra det internationale panel

7. august 2012: Panelets formand fremlægger rapportens konklusioner på et pressemøde i København

/ritzau/