Rettighederne fangerne ikke har

Den ny amerikanske terrorlov fratager fangerne på Guantánamo-basen flere basale rettigheder. Blandt andet:

Retten til at få sin sag prøvet ved en uafhængig domstol.

Retten til ikke at blive udsat for inhuman og nedværdigende behandling.

Retten til at få ekskluderet beviser, der er fremskaffet under inhuman og nedværdigende behandling.

Retten til at påråbe sig internationale regler, som for eksempel Genève-konventionen.

Retten til at kende de basale garantier, der anvendes mod en.

Kilde: Peter Vedel Kessing.