R dumper og SF er årets dydsmønster
Årskarakter ? Der er et femtal til Det Radikale Venstre for den politiske indsats i 2006. SF scorer til gengæld topkarakter i politisk kommentator Niels Krause-Kjærs gennemgang af året, der gik

Det Radikale Venstre: 5Niels Krause-Kjær: »Det er en dumper. Man kan diskutere, om det er 5 eller 03. De startede ellers vældigt godt de første tre måneder. De høstede på Muhammed-sagen, de struttede af selvtillid, fordi de var gode til at formulere den spaltning, der var i mange danskeres hoveder oven på krisen. Men det kørte af sporet, da de sagde, at Helle Thorning-Schmidt ikke kunne blive statsminister, og at Marianne Jelved i stedet var et oplagt bud. Det er en ommer, som det er svært at gøre om inden næste folketingsvalg.«Partileder Marianne Jelved, hvad er det bedste politiske resultat, dit parti har opnået i 2006?»Det vigtigste er de velfærdsreformer om efterlønnen og folkepensionen, som vi har været med til. Det er med til at løse nogle af de udfordringer, som vi står over for med stadigt flere ældre, der forlader arbejdsmarkedet og færre unge, der kommer ind på grund af de små ungdomsårgange. Reformerne er med til at sikre velfærdssamfundet også i fremtiden.«Konservative: 7Niels Krause-Kjær: »Og er ikke i nærheden af et 8-tal. Politisk har det været svært at finde de konservative projekter i regeringen, man har indtryk af, at når de får poltiske sejre, så er det fordi de får lov til det. Og afslutningen med fyringen af Lars Barfoed var et eksempel på, at man bliver slået på med jævne mellemrum.«Politisk ordfører Pia Christmas-Møller, hvad var det vigtigste resultat i 2006 for De Konservative?»Velfærdsreformen er klart det vigtigste. Langsigtet har det været vigtigt for os at få startet en sikring af velfærdssamfundet. Derudover er vi glade for opbakningen til at udvide behandlingsgarantien til også at omfatte de psykisk syge. Vi har i årevis talt om det. Nu er det kommet på dagsordnen og der er skabt et politisk flertal, så det er vi glade for.Enhedslisten: 8Niels Krause-Kjær: »De har haft et godt år, og det er godt, at de har fået Pernille Rosenkrantz Theil tilbage. Hun symboliserer partiets saft og kraft. Med hensyn til de politiske resultater, så er det hverken værre eller bedre end sidste år, men de er blevet presset af SF i at være det kritiske talerør for venstrefløjen – det er ikke længere Enhedslisten, vi vender ansigtet til, når vi skal høre en god socialistisk kritik.«Partiformand Line Barfoed, hvad er det bedste politiske resultat, dit parti har opnået i 2006? »De store folkelige bevægelser, der har været for bedre velfærd og det kommunale oprør i efteråret. Det er selvfølgelig først og fremmest fagbevægelser, forælder- og studenterbevægelser, der stod bag, men vi har medvirket i den politiske debat, der blandt andet er blevet ført af venstrefløjen i Folketinget.«Socialdemokraterne: 9Niels Krause-Kjær: »Der er tale om to vidt forskellige halvlege. I foråret gik alt galt, man kom ikke ordentligt ind i Muhammedsagen, og da Helle Thorning-Schmidt gik ud og klynkede over de Radikale, ramte man bunden. De lå til dumpekarakter indtil efteråret, hvor man får en fælles styrke omkring SF og kommer godt ind i hele debatten omkring velfærd og skattelettelser. Det er meget imponerende, at man får hamret de pløkker ind i den offentlige dagsorden. Flot comeback.«Politisk ordfører Henrik Sass Larsen, hvad er det bedste politiske resultat, dit parti har opnået i 2006? »Det er velfærdsforliget. Vi fik lavet et bredt forlig omkring tilbagetrækning, pension og efterlønsspørgsmålet, og vi fik lavet en masse investeringer i bedre uddannelse og bedre arbejdsmiljø. Der var klare socialdemokratiske fingeraftryk på den aftale. Vores vigtigste mål nu er at fastholde dagsordenen om, at der er råd til bedre velfærdsservice i det danske samfund.«Venstre: 8Niels Krause-Kjær: »De politiske resultater har været meget solide, de har gennemført en række forlig, og det er lykkedes at få et bredt flertal til velfærdsreformen. Alligevel sidder man med en mat fornemmelse. De får et ottetal for den solide politiske præstation, men samtidig har de mange rivninger i partier og fyringer af ordførere fremstillet Anders Fogh Rasmussen som noget flosset. Partiet er et stykke fra sin kampvægt og sin normale udstråling, og det bliver kun et sekstal for den kunstneriske udførsel.Gruppeformand for Venstre, Svend Erik Hovmand, hvad er det bedste politiske resultat, dit parti har opnået i år?»Det er den fulde beskæftigelse. Vi har den laveste ledighed i 30 år. Vi er gået fra en situation, hvor vi havde mange arbejdsløse til nu at mangle arbejdsløse. Det har givet en positiv udvikling i hele samfundet. Sammen med skattestoppet har det betydet, at der er kommet flere penge mellem hænderne på danskerne, og at velfærden steget,og det vigtigste er nu at fastholde Danmarks gode konkurrencesituation efter overenskomstforhandlingerne.«Dansk Folkeparti: 10Niels Krause-Kjær: »På den politiske scene har de manifesteret deres placering som det uomgængelige parti på Christiansborg. De er enormt gode til at holde fokus, de formulerer sig meget klart, og de skyder kun så højt, som bukserne kan bære. Det er en imponerende driftsikkerhed og en grundighed, som fører til meget få fejl. Og man har vist, at man også kan fyre en minister. Velfærdsreformen i forsommeren var en defensiv handling, og det trækker lidt ned, så det er et lille 10-tal.«Partiformand Pia Kjærsgaard, hvad er det bedste politiske resultat dit parti har opnået i 2006?»Det er, at vi via vores indsats over for regeringen har fået bedre vilkår for de ældre og de svage. På finansloven er checken til de ældre sat op, og boligydelsen bliver ikke modregnet. Det vigtigste for os er at fortsætte med at være vagthund over for regeringen. Vi skal rette op i forhold til de ældre og de svage, som har brug for en ekstra håndsrækning. Det har vi haft gode resultater med indtil nu, så det arbejde vil vi fortsætte.«Socialistisk Folkeparti: 10Niels Krause-Kjær: De har haft et rigtig godt år, det bliver et stort 10-tal, uden at jeg ville være i stand til at sige, hvorfor jeg ikke giver 11. SF gik tidligere meget op i at diskutere med sig selv, og Holger K var ved at være lidt slidt i offentligheden. Der måtte ske noget nyt, og her har Villy Søvndal leveret varen. Der er kommet en langt større udstråling om partiet, en entydighed, og han har overrasket mange ved at skabe ro i partiet.« Partiformand Villy Søvndal, hvad er det bedste politiske resultat, dit parti har opnået i 2006? »For første gang har vi set store folkelige aktioner mod regeringens politik, og SF’ere både i kommunerne og i Folketinget har spillet en stor rolle i mobiliseringen, ikke mindst op til 17. maj-demonstrationerne og op til 3. oktober. SF har sat velfærd på dagsordenen i 2006, så ingen er i tvivl om, at regeringens politik har spillet fallit. Vores mål er at få fældet den nuværende regering og fremtvunget et politisk kursskifte i Danmark. Både i kampen mod den nye fattigdom, debatten om Irak-krigen og miljøet vil SF bruge hele paletten næste år.«v