Præst: Det handler ikke om politik, men etik
Jørgen Christensen er en af Hillerød-præsterne, der protesterer over afvisningen af irakiske asylsøgere. For ham handler det om at hjælpe nødstedte mennesker.

»Da vi fik afslag i Flygtningenævnet, tænkte vi, at nu havde vi ikke mere håb her i Danmark. Derfor bad vi min kones bror om at henvende sig til sheiken i vores landsby og sige, at vi gerne ville tilbage. Men han svarede, at hvis vi vendte tilbage, ville de dræbe os alle sammen.«

Sådan fortæller 44-årige Johana Toma Isho fra Mosul i en rapport om de godt 500 afviste asylansøgere fra Irak. Han er en af årsagerne til, at sognepræst i Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen sammen med ni øvrige præster fra Hillerød går i spidsen og protesterer mod Danmarks afvisning af irakiske asylsøgere.

»En af vores kolleger er præst på asylcenteret Sandholmlejren, og han fortæller om de afviste asylsøgere, der bare sidder og venter i op til fem år. Han har spurgt, hvad vi kan gøre for at hjælpe dem, og derfor har vi nu arrangeret en demonstration og en gudstjeneste,« fortæller Jørgen Christensen.

Den 6. januar møder præsterne op på torvet i Hillerød og deler løbesedler ud. Efterfølgende er der en forbønsgudstjeneste, hvor også irakiske asylansøgere vil deltage.

Jørgen Christensen bliver afbrudt af telefonen, der ringer.

»Tak skal du have,« siger præsten til personen i røret efter kort tid.

»Det var en dame fra Nykøbing Falster, der ville sige tak for det arbejde, vi gør,« fortæller Jørgen Christensen. Det er den anden kvinde, der ringer for at sige tak inden for 10 minutter.

Jørgen Christensen føler nu ikke, at han skal takkes, for det han gør. Han ser det som en pligt at hjælpe mennesker, der ikke har det godt.

»Vi kan ikke som mennesker se på de nødstedte personer i Sandholmlejren uden at gøre noget,« siger han.

Han er ked af, at præsterne nogen steder bliver kritiseret for deres initiativ og bliver beskyldt for at have et politisk motiv med protesten.

»Jeg accepterer ikke, at det bliver kaldt politik, det handler om etik. Ved at beskylde det for at være politik kommer det til at handle om, hvad vi må gøre og sige som præster, i stedet for om de afviste asylsøgere,« siger Jørgen Christensen.

Det er kommet bag på præsterne i Hillerød, at deres aktion modtager så meget opmærksomhed blandt andet fra andre præster i landet.

»Det er dejligt, at vi får moralsk opbakning, men vi ønsker ikke, at andre præster skal komme for at deltage i demonstrationen. De skal koncentrere sig flygtningene i deres lokalområder.«

Han håber, at protesterne vil medføre, at man i Danmark på sigt kopierer den svenske model, hvor irakiske asylsøgere opnår asyl, fordi de ikke kan sendes tilbage til deres hjemland.

»Det handler ikke om, at vi vil åbne grænserne for alle, men vi kan ikke holde de afviste asylsøgere så længe i en venteposition.«